Weekblad deGouda digitaal

Gouda’s 50+ partij gaat toch mee doen met de gemeenteraadsverkiezingen

Gouda – Gisteravond is een opvallende wending gebeurt in de Goudse politiek. Gouda’s 50+ partij gaat toch mee doen met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. De partij heeft dit gister in een persbericht laten weten.  In de ALV van 20-10-2021 is een nieuw bestuur gekozen, aangezien het vorige bestuur niet bevoegd was doordat 2 van de 3 bestuursleden tevens fractievoorzitter/raadslid en burgerraadslid waren.

Het bestuur heeft nadat zij hierop aangeschreven zijn zelf geen conclusies getrokken. Ook hebben zij bij het besluit om de partij op te heffen tegen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement gehandeld. De uitslag voor het opheffen van de partij moet unaniem zijn en er hebben 5 leden tegen opheffing van de partij gestemd. Hiermee is het opheffen van de partij volgens de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet rechtsgeldig en hebben zij de partij beschadigd.

Het nieuwe bestuur heeft gezien het bovenstaande helaas het besluit moeten nemen dat, de heer Ed de Lange, de heer Jan Verkerk, mevrouw Tineke Smit en mevrouw Elly de Lange doordat zij in strijd hebben gehandeld met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en hierdoor de partij hebben beschadigd, met onmiddellijke ingang geen deel meer kunnen uitmaken van de partij en de fractie van Gouda’s 50+ partij.

Door spontane aanmeldingen in de afgelopen maanden kan Gouda’s 50+ partij naast de twee al zittende raadsleden Theresia Uittenbroek en Marja van Dijck met een sterke kieslijst aantreden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De voor raadswerk aangemelde leden zijn divers in maatschappijvisie en actuele expertise, waardoor Gouda’s 50+ partij het raadswerk in de volle breedte en met voldoende personele inzet kan vormgeven.

Theresia Uittenbroek is de nieuwe fractievoorzitter.

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl