Weekblad deGouda digitaal
Goudasfalt

GOUDasfalt nu stichting

GOUDasfalt is sinds maandag een stichting. Op 20 juli tekenden Eva Kosto, Peterpaul Kloosterman en Maud Roukens oprichtingsakte van de stichting GOUDasfalt. Zij vormen voorlopig het bestuur van de stichting. Verschillende projectgroepen zijn gevormd en zij buigen zich over alle plannen.

Het burgerinitiatief GOUDasfalt wil het terrein van Koudasfalt aan de Gouderaksedijk invullen met een mengeling van culturele, recreatieve, (sociaal-)ondernemende en ambachtelijke activiteiten die een aanvulling vormen op het aanbod van Gouda en de Krimpenerwaard. Op 30 juni sprak GOUDasfalt met wethouder Bergman. Zij staat volgens de stichting positief te¬genover de rol die GOUDasfalt in de ontwik¬keling van de Koudasfaltlocatie wil spelen. Bergman heeft het voornemen het college in de vergadering van eind augustus te adviseren om het burgerinitiatief GOUDasfalt als eerste partij de gelegenheid te bieden de ontwikke¬ling van deze locatie ter hand te nemen. Dit uiteraard onder voorbehoud dat de ge-meenteraad instemt met het aankoopkrediet voor de Koudasfaltlocatie later dit jaar. Meer informatie goudasfalt.nl.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl