Weekblad deGouda digitaal

Goudse wegen gatenkazen?

De laatste maanden is in Gouda veel ophef geweest over losliggende tegels (vooral op fi ets paden), grote gleuven tussen tegels en andere gevaarlijke wegsituaties. Helaas zijn er meerdere ongevallen gebeurd waarbij mensen letsel opliepen. De gemeente is door veel bewoners uitdrukkelijk verzocht om de gevaarlijke situaties aan te pakken. Gelukkig is het nodige gedaan, maar aandacht blijft altijd nodig. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de gemeente? De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud. In het Nederlands wetboek staat dat de wegbeheerder risicoaansprakelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door gebrekkige wegen. Dat is zo als de weg niet voldoet aan ‘de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en dit gevaar oplevert.’ Wegen, fi etspaden en trottoirs hoeven niet in perfecte staat te zijn. De weggebruiker moet zelf ook opletten. En als een wegsituatie (tijdelijk) verandert, moet de gemeente dat duidelijk aangeven. Gebeurt dat onvoldoende, kan de gemeente aansprakelijk zijn. Wat als u valt en letsel oploopt? U moet dan het gebrek bewijzen. Foto’s (ook op sociale media) en getuigenverklaringen zijn belangrijke bewijsmiddelen. Maak daar werk van en doe melding bij politie en gemeente. Als de gemeente aansprakelijk gesteld wordt voor schade door het gebrek, wordt dat via de verzekeraar van de gemeente afgehandeld. Meer weten? Neem contact met mij op. Hopelijk zorgt de gemeente ervoor dat de Goudse wegen geen gatenkazen worden…

 

Column

Annelies van Dorp
Letselschade-advocaat
a.vandorp@berntsenmulder.nl

 

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl