Weekblad deGouda digitaal

Gouwekerk krijgt nieuwe bestemming

Gouda – Over ongeveer een half jaar zal duidelijk zijn welke nieuwe functies de monumentale Gouwekerk en de aangrenzende pastorie aan de Hoge Gouwe krijgen. FORE, een onderdeel van ontwikkelaar Timpaan, en Horsman & Co Vastgoed uit Lisse doen de komende maanden onderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van de 110 jaar oude kerk. Te denken valt aan appartementen, zorgfuncties, horeca of winkels.

De kerk is sinds 1979 eigendom van Stichting Maasbach Wereldzending en eind jaren zeventig, na een in haar opdracht uitgevoerde grootscheepse restauratie, in gebruik genomen. Nu, bijna veertig jaar later, is het niet meer mogelijk de gebruikskosten van de Gouwekerk voldoende te dekken door de kerkelijke activiteiten.

Gouwekerk is rijksmonument

Met een tweede in opdracht van Maasbach uitgevoerde restauratie in de jaren 2004 tot 2008, is het rijksmonument in een prima bouwkundige staat gebracht, waarmee de voorwaarden zijn geschapen om tot een nieuwe bestemming van de kerk te komen. Maasbach heeft vervolgens vanuit haar langjarige betrokkenheid bij de Gouwekerk, en in samenwerking met de gemeente Gouda en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, ruim de tijd genomen om uit te zien naar kopers die bewezen hebben op een zorgvuldige manier een herbestemming van een groot monument als de Gouwekerk tot stand te kunnen brengen.

Maasbach is op zoek naar een ander gebouw in Gouda voor haar kerkelijke gemeente.

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl