Weekblad deGouda digitaal

Gouwenaars scheiden al volop hun afval

Gouda – ‘Afval Scheiden Loont’, dat per 1 januari 2018 officieel ingaat, blijkt nu al aan te slaan.  Ook zonder financiële prikkel, zijn Gouwenaars er al volop mee bezig. Het aandeel van plastic, metalen verpakkingen en drinkkartons (PMD) dat apart wordt aangeboden, is gestegen met 82 procent ten opzichte van vorig jaar.

Dit heeft echter ook een keerzijde, zegt wethouder Hilde Niezen (Stedelijk Beheer). Er is een toenemend aantal klachten over overlast van te vroeg op straat geplaatste zakken met PMD. Ook de verzamelcontainers bij de winkelcentra blijken sneller vol. Wethouder Niezen geeft aan dat er afspraken zijn ge maakt om deze containers vaker leeg te halen.

Kleinere zakken
Na overleg met het bewonerspanel en met de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking is besloten dat er nieuwe restafvalcontainers  bij komen met een inworptrommel van 30 liter. De gebruikelijke containers zijn bedoeld voor huisvuilzakken van 60 liter. Dat is voor sommige mensen bezwaarlijk omdat die zakken te zwaar zijn en omdat het te lang duurt voordat men een zak vol heeft. De huisvuilzakken van 30 liter gaan de helft minder kosten dan die van 60 liter, namelijk 0,75 eurocent.

Boete
In augustus is in de wijken Westergouwe en Korte Akkeren en een deel van de binnenstad een pilot handhaven gestart. Dat betekent dat bewoners die hun afvalzakken naast de ondergrondse container zetten, de rekening krijgen voor het verwijderen van die zakken. In ongeveer de helft van de zakken worden gegevens gevonden die te herleiden zijn naar de adressen van de bewoners, zegt wethouder Hilde Niezen. Op dit moment wordt in al die gevallen een boete opgelegd.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de capaciteit voor toezicht en handhaving uitgebreid.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl