Weekblad deGouda digitaal

Grenen funderingen Gouda extra risico

De funderingsproblemen in Gouda zouden wel eens groter kunnen zijn dan we vermoedden. Uit bericht van het KCAF, landelijk expert op het gebied van funderingsproblemen, blijkt dat het merendeel van de Goudse houten funderingen van grenen zijn gemaakt. Die palen zijn niet alleen gevoelig voor droogstand, maar kunnen ook worden aangevreten door een bacterie; onder water.

De bacterie ´pseudomonas´ is in staat om de grenenhouten palen ook onder water aan te tasten. De dennenbomen die destijds werden gebruikt groeien snel en hebben een relatief dikke, zachte buitenlaag. De bacterie is in staat deze buitenlaag in veertig tot zeventig jaar weg te vreten, en eenmaal op gang is het proces niet te stoppen. Bij besmette palen zat de boosdoener vaak al in het hout ten tijde van het kappen, maar lang niet alle palen zijn besmet.

Crabethstraat
Grenen palen blijken ook een van de redenen te zijn waarom in 2015 de huizen in de Crabethstraat verzakten. Er was weliswaar funderingsherstel uitgevoerd, maar in 1994 wist men nog niet van de bacterie af. Uit onderzoek van een bewoner bleek later dat toen een paalkopverlaging was uitgevoerd, waarbij alleen de kop van de palen wordt verwijderd en vervangen door een ander materiaal. Die methode helpt wanneer palen last hebben gehad van droogstand, zoals vuren houten palen. Bij deze grenen exemplaren was de rest van het hout vermoedelijk ook aangetast.

Funderingsherstel
“Helaas weten we pas sinds midden jaren negentig dat grenen palen ook aangetast kunnen worden (onder water) door bacterieaantasting”, verzucht Dick de Jong, directeur van het KCAF in reactie hierop. Daardoor kan funderingsherstel dat voor die tijd is uitgevoerd alsnog problemen geven en blijft het misschien niet beperkt tot de Crabethstraat. De Jong: “Eigenaren kozen heel vaak voor paalkopverlaging omdat herstel via de ingrijpende (maar betere!) ‘plaatmethode’ veel duurder is. Ook nu nog zijn er eigenaren die dit verkiezen, ondanks waarschuwingen van begeleiders”, schrijft de Jong. “Goedkoop is dus duurkoop”.

Hoeveelheid grenen
In Gouda zitten voornamelijk grenen palen in de grond, zegt de Jong, maar ook vuren komt voor. Aan het Vogelplein zijn bij funderingsonderzoek bijvoorbeeld vuren palen vastgesteld. Zegt dat iets over de funderingen in de rest van de wijk? “In de bouwperiodes voor de 2e WO (ook in crisistijd) zijn er vaak gemengd palen toegepast: net wat voor handen was… Dat maakt het moeilijk 100% aan te geven wat er onder de grond zit aan fundering”.

Betonnen paal
De omvang van de funderingsproblemen is kortom onduidelijk. Wel weten we dat een goede grondwaterstand geen garantie biedt dat de palen in orde zijn en sluit ook eerder funderingsherstel problemen niet uit. Voor de Crabethstraat komt het hersteladvies van de Jong te laat, hier wordt momenteel voor eens en voor altijd afgerekend met de houten palen: met een gegoten betonnen paal onder het huis, die de panden met de zandlaag eronder verbindt. Hier geen verrassingen meer!

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl