Weekblad deGouda digitaal

Grote opkomst voor lijsttrekkersdebat in Chocoladefabriek

Gouda – Het grote lijsttrekkersdebat in de Chocoladefabriek trok dinsdagavond 20 maart, de avond voor de gemeenteraadsverkiezingen, een groot aantal mensen. De traptribune zat overvol en zelfs boven stonden en zaten belangstellenden. Dertien lijsttrekkers werden ondervraagd door filosoof Daan Roovers. Het publiek kreeg kort de gelegenheid vragen te stellen.

Het ging deze avond vooral om veiligheid en cultuur. Over het terugdringen van woninginbraken, waarbij Jacques Rozendaal (SGP) opperde om Goudse woningbrekers die een celstraf achter de rug hebben, tijdelijk niet te laten terugkeren naar hun stad, omdat ze dan weer in hun oude sociale omgeving terugkeren met het gevaar dat ze weer terugvallen in hun oude gewoonte. Ze zouden tijdelijk in een andere stad moeten wonen. Wat Hilde Niezen (Groen Links) op een nieuw woord bracht: de inbraakforens.

Het woord was 40 minuten aan de lijsttrekkers, voor vragen uit het publiek waren maar een krappe 10 minuten gereserveerd. Een vrouw die nog maar kort in Gouda woont, merkte op dat ze een beetje triest werd van alles wat werd besproken. “Ik heb alleen maar positieve ervaringen met Gouda.”

Pittiger
“Het mag wel wat pittiger”, zei stadsdichter Joost Reichenbach in zijn bijdrage van net na de pauze. “Dames en heren, de beuk erin.” Dat gebeurde niet helemaal. Het bleef beleefd. Na de pauze ging het over cultuur. Moet de gemeente bijdragen aan culturele voorzieningen in de stad. Nee, vindt Jacques Rozendaal (SGP). Hij betaalt toch ook zijn kaartjes (35 euro) voor de Johannes Passion zelf? Waarom zou van zijn belastinggeld subsidie moeten worden verstrekt aan de schouwburg, waar ook veel mensen uit Bodegraven en Waddinxveen heen gaan? Niet iedereen heeft 35 euro te besteden voor een kaartje voor de Johannes Passion, merkte Rogier Tetterroo (PvdA) op. Voor die mensen heeft de overheid ook een taak. Hilde Niezen (Groen Links) vindt dat de overheid waarde moet toevoegen. Cultuur gaat over hoe we samenleven en dat gaat volgens haar over meer dan geld en businessplannen.

Filmhuis
Op de vraag vanuit het publiek waarom de gemeente alleen subsidie geeft aan de vier grote culturele instellingen en niet aan het Filmhuis, en of men van plan was dat te veranderen, kwam geen duidelijke toezegging.

Jan de Koning (Gemeente Belangen Gouda) stelde voor over twee jaar nog eens zo’n debat te houden en dan te kijken naar de resultaten, een verantwoordingsdebat. Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezingen en de lijsttrekkers riepen vooral op te gaan stemmen.

Het allerlaatste woord was aan Joost Reichenbacht  die de avond afsloot met een hilarisch gedicht gebaseerd op alles wat de lijsttrekkers die avond naar voren hadden gebracht.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl