Weekblad deGouda digitaal

Handbal zit weer in de lift

Gouda – Vires et Celeritas is in 1928 opgericht in Gouda en is daarmee één van de oudste nog bestaande handbalverenigingen in ons land. Zaterdag 10 maart bestond de vereniging negentig jaar, reden voor sportreporter Robbert Duijnstee om er langs te gaan.

Voorzitter Pieter Elands vertelt dat Vires et Celeritas een kleine gastvrije handbalvereniging is. “Als je op zoek bent naar een leuke sport met kracht, snelheid, durf, inzicht en samenspel, dan is handbal vast iets voor jou.” De naam Vires et Celeritas komt uit het Latijn en betekent kracht en snelheid. Sportiviteit en samenspel staan bij de vereniging hoog in het vaandel, niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. ‘Vires et Celeritas’ kent een rijke historie. Bij de oprichting was het een gymnastiek- en atletiekvereniging. In 1930 werd daar handbal aan toegevoegd, net nadat het spel was ontstaan. In de jaren 1950-1960 werd er zelfs toneelgespeeld bij Vires en gevolleybald. Pieter Elands: “Behalve handballen doen we ook nog andere leuke dingen. Zo gaat de jeugd op kamp, houden we filmavonden, een vossenjacht of bezoeken we een internationale handbalwedstrijd.”

Fysiek harde sport
Trainers Jeroen en Rick die al van jongs af aan handbal beoefenen, begeleiden nu de jeugd, ze geven aan dat Vires een gezellige kleine vereniging is. “Iedereen kent elkaar. Voor de jeugd is dat heel fijn, alles is bekend. Het is een prettige omgeving voor kinderen.”

Handbal is voor Jeroen en Rick een sport van incasseren en stoom afblazen. “Het is een fysiek harde sport. Je moet wel tegen een stootje kunnen. Er gebeurt ook veel meer bij handbal dan bij andere sporten, het spel golft op en neer en het spel ligt niet of nauwelijks stil.”
“Dankzij het succes van de Nederlandse handbalvrouwen op de internationale toernooien, zijn de mensen anders gaan kijken naar handbal. Ze komen erachter dat het atletisch en dynamisch is. Bij de bond is een enorme groei in ledenaantallen, dus alleen maar positief.”

Geef kinderen het spel terug Twee jaar geleden is Vires gestart met het invoeren van een nieuwe speelwijze bij de jeugd tussen vier en twaalf jaar. Deze nieuwe speelwijze is een manier van handballen die het beste aansluit bij de belevingswereld van de jeugd. Het zorgt op latere leeftijd voor betere handballers. Spelplezier en succesbeleving staan hierbij centraal.

De jeugdtrainers Jeroen en Rick zijn blij met deze veranderingen. “Het Nederlands Handbal Verbond heeft ervoor gekozen om het handbalspel bij de jongste jeugd een nieuwe, uniforme dimensie te geven, die zich onder meer uit in een uniform landelijke toepassing. Geef kinderen hun spel terug, dat is wat de bond wil bereiken hiermee.”

Rick: “Dat betekent dat het handbalspel niet bepaald wordt door de wijze waarop volwassenen het spel spelen. Het handbal bij de jongste jeugd kent een aangepaste bal (zachter en kleiner), aangepaste afmetingen van het speelveld en de doelen en bij het kind passende spelregels. Belangrijke uitgangspunten: Kinderen spelenderwijs kansen bieden om zich fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen.”

Jeroen: “Vroeger was het spel statisch, nu is dat niet meer zo. We bieden kinderen kansen veel te bewegen en samen te spelen. Daar horen soms ook regels bij: wij gebruiken liever de term ‘afspraken’. Bij deze afspraken speelt de gedachte van fair play, het bieden van eerlijke kansen voor alle kinderen een belangrijke rol. Iedereen wordt erbij betrokken. Hierdoor krijgen ze ook meer vertrouwen.”

Rick geeft aan dat er uiteraard mensen nodig zijn die de afspraken bewaken. “In de volwassen sport, tijdens het spel, zijn dat de scheidsrechters. Bij de jongste jeugd (de F-jeugd) zijn dat de spelleiders. Waarom dit verschil? Scheidsrechters worden vaak geassocieerd met het strikt hanteren van de regels en als gevolg daarvan met straffen. Bij de spelleider gaat in de eerste plaats om kinderen begeleiden in hun spel. Daarbij gaat het om corrigeren en niet om straffen.”

Pieter Elands merkt dat de ouders altijd goed met de kinderen omgaan als supporter langs de lijn. “Ze voelen zich altijd betrokken en leven mee. Een gemoedelijke sfeer, waar aan iedereen wordt gedacht. Niemand wordt achtergesteld. Kinderen die geïnteresseerd zijn in handbal, zijn altijd welkom om langs te komen.”

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl