Weekblad deGouda digitaal

Het elfde Goudse gebod: check je grondwater!

Gouda – De overheid is er om te zorgen dat je naar het ziekenhuis kunt als je ziek wordt, dat je kinderen naar school kunnen en dat er water uit de kraan komt. Ze kijkt om naar haar inwoners en maakt ons land zo (volgens M.P. Rutte) tot een ‘waanzinnig gaaf land’. Op het eerste gezicht lijkt dat ook fantastisch, maar wat nu als een gemeente het even af laat weten?

Je moet geen slapende honden wakker maken, luidt het bekende spreekwoord. Een van die honden werd in 2018 ruw gewekt, in de knerpend droge zomer van dat jaar. Overal in Nederland zakte de grondwaterstand naar recordlaagte, gemeenten hadden simpelweg geen water voorhanden om het peil mee aan te vullen. Huizen door heel Nederland kraakten in hun voegen.

Toen geschrokken huiseigenaren in het wetboek keken stuitten ze op een uitspraak van de Hoge Raad van enkele jaren geleden. Daarin stond dat de gemeente weliswaar een zorgplicht heeft voor het reguleren van de grondwaterstand, maar dat die verplichting ophoudt waar een huis begint. Onder de huizen moeten de woningeigenaren het zelf organiseren, dus: hebt u uw buurman al gevraagd hoe hij zijn grondwater heeft geregeld?

‘Zorg van de huiseigenaar’
Hoe dit er in de praktijk uitziet bleek in ons korte onderzoek naar grondwaterbeheer in Gouda. Een van de onderzochte locaties was een grondwaterputje in de Korte Akkeren, nabij Croda, een plek waar het peil enorm varieerde. Uit een reactie van de gemeente bleek dat de huizen rond dat peilpunt precies in een overgangsgebied liggen tussen twee grondwaterpeilen. Zij gaf aan het peil wettelijk binnen een range van 40cm te moeten houden en schreef: ‘Het monitoren van het grondwaterpeil / controle of een houtenpaal fundering voldoende onder het grondwaterniveau staat is de zorg van de huiseigenaar’. Maar dan moet die huiseigenaar dat natuurlijk wel weten.

Informeren
Wethouder Niezen wijst op de Vogelbuurt, Kort Haarlem en de Kadebuurt, waar brieven in de bus zijn gedaan over de funderingsrisico’s bij rioolwerkzaamheden. Dit is echter niet hetzelfde. De gemeente informeert bewoners hiermee pas als het al over de gevolgen gaat (een evt. kapotte fundering) en niet over de oorzaak (een te lage grondwaterstand). Daarmee slaat ze een stap over en neemt ze burgers de touwtjes uit handen om zorg te dragen voor hun fundering. In dit licht is het niet gek dat de grondwaterbeheersing in de Vogelbuurt bij bewoners een hoop wantrouwen opwekte. Wethouder Niezen vindt het een pijnlijke boodschap en stelt: “Dat mensen er niets van weten is niet goed. We zitten erover te denken om stadsbreed wat te gaan doen”. De verantwoordelijk ambtenaar zei recent dat de gemeente daar eenvoudigweg de capaciteit niet voor heeft. Is dat de waarheid, of laat zij deze honden liever zo lang mogelijk slapen?

Informatieplicht
Op de site voor juridische informatie ‘Judex’ is men helder over de informatieplicht van de overheid: ‘… als burger heeft u recht op informatie van de overheid. De overheid moet zoveel mogelijk transparant zijn…’. Dat de grondwaterstanden online zijn in te zien is dus een stap in de goede richting. Maar burgers wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de grondwaterstand, zodat zij zich bewust zijn van de risico’s voor hun fundering en aan de bel kunnen trekken als het mis is, dat is voor de gemeente Gouda nog een brug te ver.

Uit de bevindingen van het voorbeeld blijkt dat de gehanteerde peilen binnen de veilige marge vallen van de funderingen. Omdat de funderingshoogtes, typen en soorten palen per huizenrij kunnen verschillen is het bij twijfel altijd raadzaam om funderingsonderzoek te laten doen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl