Weekblad deGouda digitaal

Het Groene Hart Ziekenhuis had bijna in Waddinxveen gestaan

Gouda – Wie nu het Groene Hart Ziekenhuis bezoekt of er wordt opgenomen vindt het de normaalste zaak dat  deze medische voorziening in Gouda staat. De fusie in 1992 tussen het Jozef en het Bleuland Ziekenhuis was immers al de eerste stap naar een nieuw ziekenhuis in Gouda. Er zouden echter 22 jaar vol hindernissen voorbij gaan voor dat in 2014 de nieuwe aanbouw aan de Bleulandweg officieel geopend kon worden.

De fusie moest bekroond worden met de bouw van een geheel nieuw ziekenhuis
Dit uitgangspunt was niet onterecht want de gebouwen waren behoorlijk verouderd, evenals de installaties en de apparatuur. Vooralsnog werd gebruik gemaakt van een soort “houtje-touwtje” oplossing door in de oude gebouwen nieuwe apparatuur te plaatsen. Zo bleef de afdeling radiologie up-to-date via een CT-scanner en de MRI. Het uitgangspunt van de dokters was heel simpel: liever werken met nieuw apparatuur in een oude omgeving, dan in een nieuw ziekenhuis waarbij geen geld meer overblijft voor nieuwe apparatuur.
Vooral het bestuur van het Jozef Ziekenhuis was gedwongen te investeren in nieuwe apparatuur en het operationeel houden van het gebouw maar wel met het gevoel dat het eigenlijk “weggegooid geld” was. Er zou immers nieuwbouw komen!

Tot in 2003 werd er geknokt om een nieuw ziekenhuis uit de grond te stampen
De oppervlakte van Gouda is ongeveer 4,5 x 4,5 kilometer maar dat bleek niet genoeg om een geschikte locatie te vinden. Heel simpel, een braak liggend stuk grond dat de nieuwbouw vereiste, was niet te vinden. Weliswaar werd de z.g. Witloflocatie aangedragen, maar een heel groot ziekenhuis naast de twee bestaande was onverdraaglijk.
Wat overbleef was de bouw van een nieuw en geïntegreerd ziekenhuis op de Bleulandlocatie. Bestuur en medische staf keken met jaloezie naar steden waar het allemaal veel soepeler verliep, maar dicht tegen de binnenstad aan bouwen werd toch wel als positief gezien: goede bereikbaarheid, centraal voor de regio en nabij gelegen voor de patiënten.

In de zomer van 2003 leek de bouw van start te kunnen beginnen
Dat was de gedachte de Raad van Bestuur, maar het liep anders. De centrale overheid maakte tot op dat moment gebruik van adviezen van het “College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen”. Dit “bolwerk” stelde voorwaarden voor landelijke spreiding en teveel eisen om op te noemen. Tot aan de kleinste details wilde deze club zich met de bouw bemoeien . Maar als er eenmaal een akkoord was dan bleek financiering via banken geen probleem meer.
Maar dan steekt “marktwerking” de kop op. In 2006 konden bijna de heipalen de grond in als Den Haag niet met nieuwe wetten was gekomen. De nieuwe Zorgverzekeringswet bepaalde dat marktwerking de grondgedachte van het zorgstelsel werd en zorgverzekeraars gingen als “marktmeesters” optreden. Zo gingen de kosten voor het gebouw integraal deel uit maken van de tarieven van de directe patiëntenzorg. Door deze ontwikkeling gingen banken nieuwe eisen stellen, want een ziekenhuis werd naast zorgaanbieder ook vastgoedeigenaar. En laat nu juist het GHZ de primeur krijgen om als eerste in deze situatie verder te moeten handelen. Het Ministerie van Financiën, onder leiding van minister Zalm, kwam met praktische ideeën en kort door de bocht gezegd zou het voor het GHZ een 20% lagere exploitatie opleveren. Dat klonk de bestuurders als muziek in de oren.

Artikel gaat verder na de foto

Is deze aanpak dan een breekijzer voor toch een nieuw ziekenhuis?
Met in het achterhoofd aanzienlijke kostenbeperkingen in de exploitatie en ook een volledig nieuw en modern ziekenhuis toog men weer naar het gemeentebestuur met de vraag of er toch geen grond vrijgemaakt kon worden. De reactie was echter bepaald niet hoopgevend. Bestuurlijk Gouda kwam met onmogelijke oplossingen zoals de smalle Spoorzone. Deze ontwikkeling was de gemeente Waddinxveen niet ontgaan en dat college had wel een oplossing voor het gebrek aan grond. Weliswaar op hun grond, maar toch. Er bleek volop plaats op de Triangel, een gebied tussen de A12 en de A20. Men zou de komst van het GHZ ook nog eens maximaal faciliteren. Toen dit voorstel tot de Goudse bestuurders doordrong ging men er dwars voorliggen en dreigde men het GHZ bestuur met maximale tegenwerking. Dat de nieuwbouw noch in Waddinxveen, noch in Gouda van de grond kwam had alles te maken met een verhoging van de huurprijs voor het gebouw met 20% door de BTW opslag. En weg was de 20% lagere exploitatie!

Terug naar af
De conclusie was uiteindelijk dat de (ver)nieuwbouw op de Bleulandlocatie moest doorgaan. De start was in 2007 maar nog zonder uitzicht op financiering van de plannen. Dan volgt de economische crisis in 2008 en de jaren daarna, gingen banken failliet en haakte de huisbankier af. Natuurlijk ook grote teleurstelling bij medisch specialisten, die zich aan het GHZ onder meer vanwege de nieuwbouw hadden verbonden. Gelukkig bleven zij en medewerkers toch loyaal.
Realistisch denken en veel rekenwerk leidde tot een bouwplan dat door de eerder betrokken architect werd gemaakt maar niet op basis van 65.000m2 maar tussen de 15.000 tot 20.000m2 minder. Hoewel de goede man zich te pletter schrok van het gestelde eisenpakket, leverde hij binnen twee weken een schetsontwerp.
Bleef over de onderhandelingen met banken. Het kwam tot een zo genaamde “Clubdeal” tussen ING de ABN. Hierdoor kon het GHZ langdurige en goede leningen aangaan tot een totaal bedrag dat net boven de 200 miljoen euro lag.

Goed nieuws voor iedereen bij het GHZ en bewoners van Gouda en de regio
In maart 2014 viel de laatste werkdag voor de medewerkers in de Jozef locatie. Natuurlijk niet zonder gemengde gevoelens, want ondanks het oude gebouw heerste daar een uitstekende werksfeer. Veel werd echter gecompenseerd door het werken in een geheel nieuw en modern ziekenhuis. Het is interessant voor patiënten en bezoekers om te beseffen hoeveel hindernissen er genomen moesten worden om na de fusie in 1992 uiteindelijk tot dit resultaat te komen.

Bron: Informatie van de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur, Dirk Jan Verbeek, die hij beschikbaar stelde t.b.v. het schrijven van een nog te publiceren boek over het wel en wee van het Jozef Ziekenhuis.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl