Weekblad deGouda digitaal

Hoe creatief is de Goudse cultuursector in coronatijd?

Half december kondigde de gemeente Gouda een nieuwe ronde huurkortingen aan voor de tweede helft van 2020. Huurders van gemeentelijke panden kunnen een uiteenlopend percentage korting houden op hun huur. Verschil met de eerste ronde; de kwijtschelding voor gesubsidieerde organisaties werd verlaagd van 100 naar 75%. Wethouder van Vugt zei dat de gemeente ‘verwacht dat de sector zich aanpast aan de situatie en met alternatieve inkomsten komt’. We vroegen de culturele instellingen wat zij doen om extra activiteiten te ontplooien. Hoe creatief is de Goudse cultuursector in coronatijd?

Het werd ze recent nog landelijk aangewreven in de Volkskrant: dat de cultuursector ‘over het algemeen niet uitblinkt in creativiteit’ (Nicolas Mansfield, Reisopera). Met de tweede tranche van huurkortingen geeft de gemeente een signaal af dat ook zij wat creativiteit verwacht in de gegeven situatie. Gesubsidieerde instellingen kunnen over de tweede helft van 2020 een maximum huurkorting krijgen van 75%. Zitten de instellingen op de billen of zijn zij in beweging om aan nieuwe inkomsten te komen?

Garenspinnerij
Wie op de website van Cultuurhuis de Garenspinnerij kijkt, ziet tot het huidige einde van de lockdown geen activiteiten ingepland staan. Toch gaan wel allerlei activiteiten online door, vertelt Willem van den Broek, directeur van de instelling. Zo gaan veel individuele lessen online door en is ook voor groepslessen een oplossing gevonden. “In het gebouw zijn maatregelen genomen om de 1,5 meter te respecteren en is er een hygiëne protocol doorgevoerd. Hierdoor konden de meeste activiteiten met een maximum van 30 personen per lokaal doorgaan”, aldus van den Broek.

Dit komt niet voort uit de verwachting van de gemeente, want de Garenspinnerij heeft in 2020 geen gebruik gemaakt van huurkorting en verwacht dit in 2021 ook niet te doen. Wel is gebruik gemaakt van een landelijke regeling.

Chocoladefabriek
Ook de Chocoladefabriek laat online een lege agenda zien. De huurders, zoals het Streekarchief, passen zich op eigen wijze aan. De bibliotheek past ook haar diensten ook aan; boeken zijn af te halen en een deel van de programmering is digitaal georganiseerd. Het is voor een deel van de activiteiten wachten tot de wereld weer open gaat, zegt directeur Erna Staal: “Tot die tijd proberen we zoveel mogelijk mee te bewegen met de situatie, met de behoeftes van de scholen, het Taalhuis, de buurtcentra etc. Zodra iets kan, zijn we er als de kippen bij om het op te pakken”. De Chocoladefabriek maakte alleen gebruik van huurkorting tijdens de eerste lockdownperiode. “Vanaf de zomer hoeven we er gelukkig geen beroep op te doen”, schrijft Erna Staal.

Goudse Schouwburg
De meest gevulde agenda troffen we aan op de website van de Goudse Schouwburg. Op de vraag wat de Schouwburg deed om actief te blijven in 2020, schrijft een medewerker: “Zodra we open konden, deden we dat en zo snel we konden hebben we daar ook extra mogelijkheden als streaming van voorstellingen aan toegevoegd. We toonden voorstellingen voor 200 mensen bijvoorbeeld Martijn Kardol, als 30 de limiet was ontvingen we telkens 30 gasten. En als er helemaal geen publiek binnen mocht, draaiden we door met voorstellingen die alleen gestreamd werden”. Als voorbeeld wordt ‘Zoet op Zondag’ genoemd, waarin de lievelingsliedjes van bijvoorbeeld Karin Bloemen werden gedraaid, of een pubquiz. Ook ontwikkelde de Schouwburg het zogenoemde ‘3×30 in concert’; “3 artiesten spelen telkens 30 minuten en gaan van zaal naar zaal. Ontzettend leuke avonden waar publiek toch nog even een avond cultuur kon inademen en de artiesten weer eens lekker konden spelen”.

Van de Goudse Schouwburg is bekend dat zij wel gebruik heeft gemaakt van een uitgebreide variant van huurkorting. Ook maakte zij in 2020 aanspraak op een coronabijdrage van de Rijksoverheid.

MuseumGouda
Op de website van MuseumGouda treffen we een lege agenda, maar niets is minder waar, blijkt uit de toelichting van directeur Marc de Beyer. “Zo hebben we bijvoorbeeld meer ingezet op online-activiteiten”, zegt hij. Voorbeelden zijn het project Stip op de horizon, de Nationale Museumweek en online openingen. Met enig succes: voor Stip op de horizon werden meer dan 500 kunstwerken ingezonden. Die waren na de heropening goed voor een geheel eigen tentoonstelling. Los van andere interactieve activiteiten is ook het museum zelf coronaproof gemaakt, aldus de Beyer, zodat dit ‘een veilig en prettig bezoek garandeert’.

De aanpassingen zijn overigens vooral bedoeld om het publiek te blijven bedienen, benadrukt de Beyer. Het museum maakt er nauwelijks extra inkomsten mee. Daarom maakt de instelling dan ook gebruik van de huurkorting die de gemeente biedt, van 100% over het tweede en 75% over het derde en vierde kwartaal. Dat is echter niet voldoende. De Beyer: “… het [is] onvermijdelijk dat we zullen interen op de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwde algemene reserve”.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl