Weekblad deGouda digitaal

Hoe ervaren bewoners in een verpleeghuis de Corona crisis?

Gouda – Je hoort sommige mensen zeggen “je zult maar in een verpleeghuis zitten”. Gemakshalve gaan deze lieden er aan voorbij dat een groot deel van de Nederlandse bevolking zich nu ook opgesloten voelt. Een van de verschillen is dat mensen die in een verpleeghuis vertoeven niet de hectiek ervaren die in menig huishouden wel aanwezig is. Denk maar aan thuiswerkende mensen die stuiterende kinderen om zich heen hebben die ook nog huiswerk moeten maken.

Er zullen veel lezers zijn waarvan een familielid, vriend of vriendin in een verpleeghuis vertoeft. Voor hen en alle anderen, buiten de verzorgenden, zijn de deuren gesloten en zij ervaren het contactgemis persoonlijk.

Hoe reilt en zeilt een verpleeghuis in deze moeilijke tijden?
We zoeken contact met Zorgpartners, de organisatie die tal van verpleeghuizen exploiteert, zowel in Gouda als in omliggende gemeentes. Ook nu is het contact niet persoonlijk want de verpleeghuizen zijn niet toegankelijk voor familie en bezoekers en dus ook niet voor ons. Digitale verbindingen brengen de uitkomst en zo spreken we met Linda Oprel, Manager Marketing & Communicatie bij Zorgpartners en leggen haar een aantal vragen voor over zowel de noodgedwongen aanpassingen in de verpleeghuizen als de conditie en beleving van de bewoners. Zij zegt dat de bewoners een extra moeilijke tijd doormaken omdat het bezoek is weggevallen. Omdat in verpleeghuizen ouderen met een kwetsbare gezondheid wonen, zijn alle maatregelen gericht op het voorkomen van besmettingen. De gezondheid van onze cliënten en medewerkers is onze eerste prioriteit.

Zorgpartners houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten
Daarvoor is er nauw contact met het RIVM, de GGD en het Groene Hart Ziekenhuis. Voorts zegt Oprel dat veel aandacht besteed is aan het duidelijk informeren van de medewerkers over symptomen, bestrijding en preventie.
Vanuit de “buitenwereld” blijken logische vragen op de leiding af te komen zoals de vraag of kaarten en tekeningen verstuurd mogen worden i.v.m. de besmettelijkheid door corona. Het RIVM geeft aan dat de kans op besmetting via de post zo klein is dat je deze attentie de bewoners niet mag onthouden. Zij missen al het bezoek, de dagbestedingen, activiteiten, de kapsalon en de pedicure.

Alles draait in feite om de bewoners
Oprel zegt: “Veel van de bewoners in onze verpleeghuizen hebben een vorm van dementie. Daarom is het moeilijk te beoordelen of zij de maatregelen begrijpen”. Zij zegt verder dat sommige bewoners wel voelen dat het anders is, terwijl anderen niets in de gaten hebben.
Natuurlijk is het wel merkbaar dat bezoek van familie en vrienden gemist wordt, maar hoe tegenstrijdig het ook lijkt, men ervaart de rust op de afdeling ook als prettig. Familie en vrienden blijken gelukkig zoveel mogelijk contact te houden via beeldbellen en aan kaartjes en attenties ontbreekt het ook niet. Natuurlijk wordt er ook van buitenaf gezwaaid door familieleden en op sommige locaties worden zelfs spandoeken opgehangen om de boodschap door te geven.
Medewerkers in de huizen zijn zelf ook creatief. Oprel noemt een leuk voorbeeld: ”Alternatieve dagbesteding zoals bingo en bewegen op afstand in de gang”.

Gelukkig wordt het personeel niet vergeten
Zowel particulieren als organisaties, die beseffen hoe zwaar het nu voor het personeel is, ondersteunen hen op alle mogelijke manieren. Leuke voorbeelden hiervan zijn het door Brownies&downieS bezorgen van lekkernijen bij De Hanepraij en medewerkers van Ronssehof die verrast werden met vers fruit door “Fruit op je werk”. Beide locaties staan in Gouda maar in andere vestigingen is het niet anders.

De grote vraag waarvoor iedereen gesteld wordt is hoe lang het corona virus ons nog in de greep houdt. Dat antwoord kennen alle betrokkenen bij Zorgpartners ook niet en dus is voorlopig “volhouden” het advies..

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl