Weekblad deGouda digitaal

Hoe klant(burger)vriendelijk is het afvalbeleid van wethouder Hilde Niezen?

Gouda – Aanvankelijk leek de conclusie dat door de introductie in 2018 van het nieuwe berekeningssysteem voor afval, de burger geld kon besparen. De verspreiding van de eerste brochure over dit onderwerp “Afval scheiden loont” zorgde helaas gelijk al voor pessimisme. De tekst was zo onduidelijk opgesteld dat zelfs de eerste de beste Neerlandicus de boodschap drie keer moest lezen om de inhoud te begrijpen. Soms kan het helpen zo’n concept eerst eens door een paar “gemiddelde” burgers te laten lezen, zodat er in ieder geval een klantvriendelijke versie de deur uit kan. Het fiasco van deze brochure leidde tot een aangepaste folder . Deze was wel duidelijk en de Gouwenaars begonnen te begrijpen dat ‘beter scheiden’ voordeel kon bieden. Over de extra kosten van die nieuwe en verbeterde brochure hebben we overigens nooit meer wat gehoord. Neemt de wethouder die voor eigen rekening c.q. haar budget of zijn deze kosten ondergebracht in het te betalen afvaltarief?

“Afval scheiden loont” leverde de burger in 2018 een besparing op
Velen, die zich gestimuleerd voelden om beter te scheiden, hebben kunnen constateren dat er aan het eind van het jaar minder betaald hoefde te worden. Hoera! De uitkomst van 2018 was dus voor menig Gouwenaar een stimulans om op dezelfde voet door te gaan en ook anderen lieten hun gezond wantrouwen jegens gemeentelijke initiatieven varen en gingen op (afvalscheidings)avontuur.

Toch zag wethouder Niezen kans om de aandacht weer op zich te vestigen
Ze liet nieuwe groencontainers plaatsen, op plaatsen waar het een probleem voor de bewoners is om de bekende groene kunststof container op wieltjes een plek te geven. Denk aan bewoners zonder tuin of wonend in hoogbouw. Ineens stonden ze er. Vierkante grijze bakken met een minuscule opening. Onder die opening bevindt zich een container waar het GFT in terecht komt. Doe de halve trommel open (bijna op gezichtshoogte) en een verzameling uiteenlopende insecten komt je persoonlijk begroeten, los nog van de stank, met name in de zomer. Advies van de wethouder: Doe niet zo moeilijk en gebruik kleine zakjes van afbreekbaar plastic. Volgens haar lag het niet aan de container maar moest de burger er beter mee leren omgaan. Dus niet denken: “Oef, ik heb een foutje gemaakt”. Blijkbaar net zoals bij de eerste brochure was ook hier geen test uitgevoerd met een aantal willekeurige Gouwenaars. Dan was het probleem direct duidelijk geworden. Even kort door de bocht: Hilde Niezen kreeg afgedwongen berouw en meldde de burgers dat deze beruchte containers waarschijnlijk worden aangepast. Tevens dat vervanging van de inlaatklep van de GFT-containers een slordige 300.000 euro gaat kosten.

Wie gaat dat betalen?
Wethouder Niezen en de raad hebben over de afvalkwestie nog heel wat te bespreken. Om bij de GFT-containers te blijven, elke Gouwenaar zal gedacht hebben dat het budget van de wethouder toereikend zou zijn om de financiële klap -de vervanging dus- op te vangen. Helaas wordt er niet zo klantvriendelijk gedacht. Buiten de aangekondigde tariefverhoging voor het inzamelen van afval, stond er nog een regeltje in de bekendmaking. Het kan namelijk zijn dat bij de behandeling van de afvalkwestie in de raad er nog eens een verhoging van circa € 4,50 (per week? per maand?) voor de burger bij komt om daarmee o.a. de strop van 300.000 euro op te vangen. Hoe klantvriendelijk kan een wethouder zijn?

Wethouder Niezen en de betrouwbare overheid
Hebben de Goudse inwoners net een tijdje geproefd van het voordeel dat “Afval scheiden loont” hen biedt, komt er uit de hoge hoed van de wethouder een verrassende verhoging van het vaste tarief met 45 euro (per maand? per jaar?) voor afvalinzameling en de verwerking. “Afspraak is afspraak” duurt dus maar kort in Gouda. De oorzaak zou gelegen zijn in het feit dat de afvalverwerkers in een aantal gevallen minder vergoeden voor het gescheiden afval of dat Cyclus meer moet betalen om het kwijt te raken. Bovendien verhoogt de regering de belasting op het verwerken van restafval.
Bij een groot deel van de contracten die Cyclus met de verschillende afvalverwerkers afsluit , is de prijs variabel en afhankelijk van de marktwerking. Door de snelle prijsverhoging na de introductie van het nieuwe afvalsysteem, komt al snel de gedachte naar boven dat Hilde Niezen op de bandbreedte van de variabele prijzen, van de meest gunstige is uitgegaan. Een niet onbekend verschijnsel bij ambtelijke bestuurders. En dat zij helemaal geen vermoeden had dat de regering de belasting op restafval zou gaan verhogen, is nauwelijks voorstelbaar.
De Goudse burger is in ieder geval de pineut en heeft de hoop op een klant- c.q. burgergerichte vriendelijkheid door de wethouder inmiddels verloren.

Door: Cor Sul

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl