Weekblad deGouda digitaal

Hoe staat het met nu de ambitie van Gouda om 10 jaar eerder gasloos te zijn?

Gouda – Was het de euforie of de wil om het beste jongentje van de klas te zijn om zomaar 10 jaar eerder afscheid te willen nemen van de gasaansluitingen in Gouda? Het antwoord zal wel niet eenvoudig te achterhalen zijn, maar nadat de eerste mist was opgetrokken bleef het verdacht stil rond dit onderwerp. Was er in het voorjaar een brochure aangekondigd met mogelijkheden en instructies voor met name de eigenaren en huurders van bestaande woningen, tot op heden bleef het verdacht stil. Alle reden om aan betrokkenen binnen het gemeentebestuur te vragen of de gasloze sneltrein al gestart is.

Gasloos in Gouda gaat niet per sneltrein maar per boemel
De voorlichter van de gemeente heeft voor ons de stand van zaken bij de betrokkenen in de gemeente geïnventariseerd waardoor wij onze lezers wat meer kunnen melden over de inmiddels beruchte ambitie.
De folder heeft de tijd gekregen om een metamorfose te ondergaan naar een stadsbrede campagne, die in begin 2020 van start gaat. Het doel is nog bescheiden namelijk “bewust worden om te starten met isoleren en energie besparen”. Onderdeel daarvan is een eenvoudige folder en het verbeteren van de website “Maak Gouda Duurzaam!” Het wordt dus een soort aanmoedigingsactie met de boodschap: Ga isoleren, ga energie besparen en ga je gedrag veranderen. Meer zegt de gemeente nog niet te kunnen doen aangezien men nog geen toegewezen eerste aanpak voor aardgasvrije wijken hebben. Daarop moet men wachten tot in de loop van 2021 de Transitie Visie Warmte het levenslicht krijgt.

Krijgt de ambitie desondanks al enkele vorm?
Nu is ambitie geen doelstelling maar een wens en streven om iets te bereiken. Gelukkig voor de gemeente is ambitie dus een rekbaar begrip. Ter voorbereiding zijn nu twee straten met elkaar bezig om gezamenlijk hun huizen te verduurzamen. Dit gebeurt op eigen initiatief van de bewoners, die hun eigen plan trekken en niet willen wachten op de gemeente. Zou het kunnen zijn dat de rentestand van nagenoeg 0% een grotere stimulans is dan wat de overheid straks te bieden heeft?
Een buurt aanwijzen om collectief aardgasvrij te worden kan pas eind 2021 als de Transitie Visie Warmte door alle partijen is goedgekeurd.

De gemeente Gouda is machteloos zonder besluiten uit den Haag
Vanaf de aankondiging door de gemeente Gouda over hun ambitie om 10 jaar eerder gasloos te zijn, hebben we geschreven dat bepalend voor de snelheid van invoering de compensatie voor de bewoners is. De gemeente geeft ruiterlijk toe dat zij vanuit den Haag nog geen informatie over compensatie ontvangen hebben en dat zij eigenlijk alleen de bevolking kan aanmoedigen om zelf maar te investeren. Alleen in rijke steden zoals Amsterdam, waar wel een compensatie bekend is, wordt dit uit de gemeente kas betaald.

Bij de energie transitie is draagvlak allesbepalend
Dat werd en wordt ook door de woningcorporaties duidelijk uitgesproken. Het gaat daarbij veel minder bij nieuwbouwprojecten waar überhaupt geen gasaansluiting meer komt. Velen gaan er namelijk vanuit dat waterstof niet tijdig beschikbaar komt. Is dat wel het geval dan komen er wellicht heel wat spijtoptanten over een jaar of 10. Wat ook niet meewerkt zijn de problemen die in het hele land boven water komen met de zo bejubelde warmtepompen. De capaciteit of wellicht de mate van isolatie bezorgen menige bewoner letterlijke en figuurlijk koude rillingen. Bovendien is de prijsstijging gekoppeld aan die van gas. Hoe een vernieuwer gestraft kan worden!
In Gouda is duurzaamheid voorlopig de noemer en daar is natuurlijk niets mis mee, maar dat had ook buiten het gasloos maken van woningen en bedrijven nuttig geweest. De gemeente ontwikkelt intussen wel diverse activiteiten in het kader van duurzaamheid zoals:

  • Er worden meer energiecoaches opgeleid die een snelle winst gaan promoten door gedragsverandering: radiatorfolie, brievenbusborstel, korter douchen, licht uit, thermostaat een graadje lager, truien aan enz.
  • Bij het Duurzaam Bouwloket kan technisch maatwerk verkregen worden.
  • De facebook-pagina “Maak Gouda duurzaam” wordt weer geladen met praktische tips en voorbeelden.

Wat hun eigen panden betreft is Gouda uiteraard wel actief.
Zo worden 31 panden, die in eigendom van de gemeente zijn, onderzocht hoe deze kunnen worden verduurzaamd. Ook heeft de gemeente meegewerkt aan de zonpanelen op het dak van Croda ten behoeve van de buurt (Postcoderoos-project).
Op 1 november jl. vond de 2e Transitietafel plaats voor z.g. stakeholders. Dat zijn partijen c.q. organisaties die een achterban hebben. Er werd hen gevraagd mee te denken met de ontwikkeling Transitie Visie Warmte en wat zij als prioriteiten voor de stad vinden.
En zowaar, sinds kort is er bij de gemeente Gouda een leidraad van het Rijk via het Planbureau binnengekomen. Daarin staat met kaarten en plattegronden aangegeven in welke wijk of buurt bepaalde alternatieve energiebronnen het meest geschikt zijn. De presentatie daarvan vond plaats bij MBO Rijnland onder de wat ondeugende naam “Van Gas Los Festival”.

Wat gaat het aan prioriteit winnen: stikstof uitstoot of aardgasloos?
Menig burger zal nu al meegesleept worden in het CO2 en stikstof probleem en het gebrek aan tijd dat de overheid heeft om draagvlak te creëren en oplossingen te bedenken en deze ook nog eens door te drukken. Je kunt je afvragen of de energietransitie daar nu onder te lijden heeft. De bewoners van Gouda en waarschijnlijk heel Nederland, ontberen nog enige vorm van draagvlak als het hun eigen situatie en vooral hun portemonnee betreft. Of misschien moet heel Nederland eerst een beetje bijkomen na het afnemen c.q. oplossen van de stikstof storm voordat de energietransitie weer enige vaart krijgt.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl