Weekblad deGouda digitaal

Hoe ’t Veerhuys er toch kwam

December 2004, het is kerst en Nederlanders verheugen zich weer op een paar gezellige dagen. Maar voor sommige Gouwenaars zijn het dit jaar allerminst fijne kerstdagen. In een oud schoolgebouw aan de Livingstonelaan heeft zojuist een sociaal pension de deuren geopend. Tot grote ontzetting van omwonenden. Weekblad deGouda onderzoekt in deze serie wat er mis ging en welke lessen er zijn te trekken. Deze week: hoe ’t Veerhuys er toch kwam.

“Het pension zou een einde maken aan de rust in een kinderrijke buurt”

Het is 2002, twee woningcorporaties besluiten de initiatiefgroep sociaal pension op te richten. De gemeente Gouda merkt namelijk dat steeds meer mensen met meervoudige problematiek op straat leven. Een rapport door Platform Maatschappelijke Opvang ondersteunt de wens voor zo’n regionale opvanglocatie. Oktober 2003 zegt de gemeente Gouda de initiatiefgroep 50.000 euro toe voor de komst van een pension. Doelgroep zijn mensen die kampen met een combinatie van verslaving, psychische problemen, zwak begaafdheid en dakloosheid. De locatie is dan nog onbekend. Maar ‘er zal rekening worden gehouden met (wijk)bewoners’, zo schrijft de Goudsche Courant. Begin november wordt bekend dat het oude schoolgebouw aan de Livingstonelaan is aangekocht door woningcorporaties Ter Gouw, Het Volksbelang en Woonpartners Midden-Holland. De feitelijke beslissing voor de opvang is dan al genomen.

In november, in de week na de aankoop, wordt de eerste bewonersavond georganiseerd. Uit onderzoek blijkt dat veel bewoners zich daardoor overvallen voelden. Een van hen vertelt: “Wij kregen een brief, werden uitgenodigd in de Driestar, op een informatieavond”. Daar bleek de opvang een voldongen feit: “Het pand was verkocht en in handen gekomen van het Leger des Heils. Er kwam een opvang in. Dat werd zo plompverloren gebracht: niemand wist ervan en er is geen inspraak geweest”.

Actiecomité
Een deel van de wijkbewoners is boos om de gang van zaken en richt het actiecomité Livingstonelaan op, neemt een advocaat in de arm en schrijft fractievoorzitters van de lokale politieke partijen aan. Ook nemen dertig bewoners zitting in een klankbordgroep, voor overleg met de instanties. De bewoners vrezen onveiligheid en overlast in hun wijk. In de Goudsche Courant worden het aangrenzende Atlantispark, winkels en een snackbar genoemd. Ook de veiligheid rond kinderspeelplaatsen en van ouderen uit het naastgelegen verpleeghuis liggen gevoelig. De krant omschrijft: ‘Het pension zou een einde maken aan de rust in een kinderrijke buurt, de veiligheid van ouderen kwam in het geding, het pand zou dealers en criminelen aantrekken’.Strijd verlegt zich naar bestemmingsplan
In het gebouw aan het einde van de Livingstonelaan heeft eerder een school gezeten. Het is niet duidelijk of het bestemmingsplan een sociaal pension wel toestaat. De gemeente wil de nieuwe functie in het pand toestaan, waarop bewoners in maart 2004 bezwaren en zienswijzen indienen. Ook pleit de advocaat van het actiecomité voor de bezwaar- en beroepscommissie tegen de vestiging. Zonder veel succes. De gemeente Gouda stelt dat het ‘gebouw bedoeld is voor sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, medische en paramedische doeleinden, alsmede voor overheidsbedrijven en internaat’. Voor de bezwarencommissie een sluitende onderbouwing. De bewoners zetten daarop de stap naar een hogere bestuursrechter, in Den Haag.

‘Subjectieve effecten’
Ook weten zij de gemeente zover te krijgen om begin 2004 een impactonderzoek te starten naar de vestiging van het pension. Bureau DSP (Amsterdam), een bureau met ervaring op dit vlak, komt in november tot de conclusie dat ‘overlast in de praktijk (in vergelijkbare situaties) weinig voorkomt en dat al snel na de opening van een dergelijke voorziening de rust weerkeert’ (Goudsche Courant 20-11-2004). Wel erkent het bureau dat de gevoelens van onveiligheid in de buurt fors zijn toegenomen. Zij stellen dat ‘niet mag worden voorbijgegaan aan subjectieve effecten’, oftewel rekening moet worden gehouden met de gevoelens en bezwaren van omwonenden. Zij doet aanbevelingen aan de ontwikkelende partijen welke maatregelen genomen kunnen worden.

80% tegen
Daarnaast houdt het wijkteam Bloemendaal, als niet onafhankelijke partij, een enquête. De uitkomsten zijn stevig: van de 1.200 aangeschreven bewoners reageren er 433. Uit de reacties blijkt dat ruim 80% tegen de komst van het pension is. Aan de Livingstonelaan beginnen de woningcorporaties in 2004 vast met de verbouwing van de voormalige school. De rechtszaak in Den Haag loopt nog maar de opening staat gepland voor eind van het jaar.

Als de bestuursrechter de vergunning (wijziging bestemmingsplan) vernietigt is het pension al een half jaar open en dus een voldongen feit. Dat betekent niet dat de kanonnen zwijgen. Het duurt tot 2010 tot bij de Raad van State het eindoordeel wordt gegeven: het pension is toch rechtmatig gevestigd.

Het is dit jaar 15 jaar geleden dat RIBW ’t Veerhuys aan de Livingstonelaan werd gevestigd. Dit artikel is onderdeel van een onderzoek naar de komst van het pension en het conflict dat hierbij ontstond met de wijkbewoners. Er is o.a. aandacht voor de visie van het pension, de omwonenden en de gemeente Gouda op de situatie. De reconstructie maakt het mogelijk te beoordelen welke lessen kunnen worden geleerd.  

Heeft u informatie of wilt u meepraten? Neemt contact op met
content@degouda.nl

Eerder kwam uit in deze serie: Pension ’t Veerhuys: 15 jaar opvang aan de Livingstonelaan

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl