Weekblad deGouda digitaal

Hoe ziet sport in Gouda er in 2020 uit?

#Gouda- De samenleving verandert, de financiën zijn ingeperkt en de doelgroepen wijzigen. Kortom sportverenigingen zullen zich moeten aanpassen om hun hoofd boven water te houden. Maar hoe? In een overvolle raadszaal gingen bestuurders van sportverenigingen en welzijnsorganisaties uit Gouda op maandag 9 maart hierover met elkaar in gesprek. Waar staat de sport in Gouda in het jaar 2020?

Wethouder Laura Werger trapt de bijeenkomst af. “Ik ben trots dat we met weinig middelen zoveel goede sportprestaties kunnen neerzetten in Gouda. En dat we zoveel met elkaar kunnen bereiken en creëren. Maar het beleid voor sport moet herijkt worden. Daarom vind ik het belangrijk om te horen wat jullie ideeën zijn. Waar staan we in 2020? Wat willen we bereiken en hoe ga je om met de accommodaties?” Deelnemers konden kiezen uit twee van de vier workshops. Victor Brouwer ging met een groep in gesprek over het multifunctioneel gebruik van accommodaties. Tijdens deze sessie blijkt dat er al een aantal verenigingen hun accommodatie delen of verhuren, maar dat de ervaringen wisselen. Sommige verenigingen gaven aan zich altijd te gast te voelen in plaats van thuis. Tijdens gesprekken bleken ook juist koppelingen te ontstaan tussen verenigingen. Rob van de Berg ging met een groep in gesprek over het sociaal domein. Wil je je vereniging inrichten voor nieuwe doelgroepen? Zoals mensen met een beperking. Alle verenigingen staan hiervoor open, maar lopen tegen knelpunten aan als de bezetting door vrijwilligers. Deze zijn vooral ’s avonds inzetbaar, terwijl welzijnorganisaties de accommodaties juist ’s middags zouden willen gebruiken. Geopperd werd om hiervoor vrijwilligers in te zetten via het Vrijwillgers Informatie Punt van de gemeente Gouda of Wajongers.

Platform

Een veelgehoorde opmerking is de behoefte aan een platform om kennis te delen. Veel verenigingen weten niet waar ze met hun vraag terecht kunnen of waar ze hun kennis kunnen delen. Er is bovendien behoefte aan hulp bij de procesbegeleiding. Een suggestie is de vragen aan te kaarten bij Sport.Gouda en bij de gemeente. Er blijkt bovendien een soort marktplaats te zijn waar vraag en aanbod naar en van beschikbare accommodaties op staan: het makelpunt Gouda. Minder regels is eveneens een opmerking die vaak terugkwam. Het is volgens de verenigingen een hele klus om subsidies aan te vragen. Over de exploitatie en het beheer van accommodatie kwamen er opmerkingen over de onduidelijkheden van wat onder de onderhoudstaken van een vereniging valt en wat de Cyclus moet doen. De leegstand in de zomermaanden van accommodaties is ook een punt waarover nog nagedacht moet worden.

Basis

Laura Werger woonde een aantal workshops bij en luisterde naar de discussies. “Het is bijzonder dat zoveel verenigingen met elkaar in gesprek zijn. Ik zie dat er al kruisbestuivingen ontstaan. We nemen alle opmerkingen mee. We willen belemmeringen wegnemen en verenigingen faciliteren. Deze avond is een mooie basis om verder te gaan. Er komt misschien wel een tweede sessie. Alle informatie verwerken we in een notitie die we rondsturen naar alle verenigingen. Zij hebben hier inspraak in. We nemen er de tijd voor om het goed te doen. We hebben elkaar veel te bieden”, concludeert Werger na afloop.

Door Bonnie van Doorn

image

 

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl