Weekblad deGouda digitaal

Huurteam Gouda van start voor ondersteuning huurders van particuliere verhuurders

Gouda 0- Per 25-03-2021 start het Huurteam in Gouda. Huurders die bij een particuliere verhuurder (huisbaas of makelaar) een woonruimte huren, kunnen een beroep doen op Huurteam Gouda. Het huurteam biedt ondersteuning bij te hoge huurprijzen, achterstallig onderhoud, onjuist afgerekende servicekosten en ongeldige bepalingen in het huurcontract.

De druk op de woningmarkt is ook in Gouda merkbaar. De gemeente Gouda vindt betaalbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de woningmarkt voor iedereen belangrijk. Daarom zet Gouda een huurteam in om huurders op de particuliere huurmarkt te informeren, adviseren en te ondersteunen als zij vragen of klachten hebben over de huurprijs, servicekosten, onderhoud van de woning of de huurovereenkomst. De gemeente Gouda wil met de inzet van het Huurteam Gouda huurders op de particuliere huurwoningenmarkt de mogelijkheid geven hun woonsituatie te laten controleren op misstanden. Wethouder Tetteroo over de inzet van het Huurteam in Gouda: “ Ik ben heel blij met het versterken van de positie van huurders op de particuliere huurdersmarkt. Dat is belangrijk en nodig, in de huidige krappe woningmarkt. Misstanden die daaruit ontstaan kunnen met de hulp van het huurteam nu beter aangepakt worden.”

Hoe werkt het?

Via een woningopname kan het huurteam bepalen of er sprake is van een te hoge huurprijs of achterstallig onderhoud. Vaak blijkt dat huurders van particuliere verhuurders veel meer betalen dan
via het puntensysteem wettelijk is toegestaan. Op verzoek van de huurder kan het huurteam de verhuurder aangeven hoe de misstanden rechtgezet kunnen worden. Als dat niet tot een oplossing leidt,

kan Huurteam Gouda namens de huurder een procedure bij de Huurcommissie starten.

Het Huurteam

Huurteam Gouda is onderdeel van Urbannerdam BV. Het Huurteam komt al een paar jaar in verschillende gemeenten over de vloer bij particuliere huurders (niet bij huurders vanuit (sociale) huur(corporaties) om de maximale huurprijs te berekenen, en nu dus ook in Gouda. Huurteam Gouda is een onafhankelijke organisatie, maar werkt in opdracht van de gemeente Gouda. Huurders in Gouda kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten van het huurteam.

Een afspraak maken? Zie: https://www.urbannerdam.nl/diensten/huurteam/huurteam-gouda/ Bel of mail voor meer informatie of het maken van een afspraak: 085-2734933
of huurteam@urbannerdam.nl. Er is een gelimiteerd aantal controles beschikbaar in Gouda.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl