Weekblad deGouda digitaal

Tijdspad voor aanpak verduurzaming Gouda

Gouda – De gemeente Gouda heeft vandaag de strategie bekend gemaakt om Gouda mee te nemen in de energietransitie. Met de ‘participatie- en communicatiestrategie’ richt de gemeente zich op de zogenaamde sociale transitie. Kortweg, de verandering die nodig is bij de bewoners thuis, in het denken van de burger, om de transitie tot een succes te maken. Het doel? In 2040 geheel aardgasvrij zijn en als stad bijdragen aan de Regionale Energie Strategie (RES). Communicatie met de inwoners is troef.

Gouda heeft twee lange termijn opgaven waar ze nu aan werkt; de invulling van de warmtetransitie, kortweg ‘Gouda Gasloos’, en regionaal meewerken aan de RES. Voor de warmtetransitie moet de ‘transitievisie’ eind dit jaar klaar zijn. Voor de RES moet eind juni een nieuw rapport komen over de aanpak van de verduurzaming. Hoe gedetailleerd zijn die plannen nu eigenlijk?

Gasloos
Voor de warmtetransitie wil wethouder Niezen een aantal wijken aanwijzen: “We willen het gaan tunnelen naar twee of drie buurten, om daar met bewoners te praten. Is er in zo’n buurt draagvlak om startbuurt te worden voor aardgasvrij?”. Dit jaar gaat het snel: “In mei willen we de startbuurt gaan kiezen. Einde van het jaar moet worden beslist hoe we het gaan doen, de technische aspecten” zegt Niezen. In december vorig jaar werden de geselecteerde wijken al bekend gemaakt. Het gaat om Plaswijck, Nieuwe Park Oost, Kort Haarlem & Kadebuurt, Sportbuurt & Molenbuurt en de Slagenbuurt & Achterwillenseweg.

Regionale Energiestrategie
Tegelijk wordt er ook gewerkt voor de Regionale Energiestrategie (RES). In samenwerking met vier andere gemeenten, waaronder Zuidplas, maakt Gouda plannen voor het opwekken van duurzame energie. De stad heeft weinig onbebouwd gebied, dus dat valt nog niet mee, verklaart de wethouder. Zeker aangezien verspreid zonnepanelen installeren door de stad niet meetelt. Dus wordt er gekeken of er toch ergens plek is voor nieuwe windmolens. Het is een langdurig proces: “We willen in het volgende RES een stapje verder zetten, RES 1.0. Er moet ook een 2.0 en 3.0 komen”, zegt Niezen. Eind juni moet er meer richting zijn dan nu. Niezen denkt aan een aantal zoekgebieden, ‘waar we kunnen kijken of we energie op kunnen wekken’. De coronacrisis vertraagd het verder: “Er moet veel meer met bewoners worden gepraat en dat is nu lastig”.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl