Weekblad deGouda digitaal

Tekorten coronacrisis & jeugdzorg bekend gemaakt

Gouda – De coronacrisis gaat de gemeente Gouda alleen in 2020 al tussen de 6,5 en 10 miljoen euro kosten. Die raming heeft de gemeente vandaag naar buiten gebracht. Het bedrag wordt gevormd door een mix van misgelopen inkomsten en extra uitgaven. Het betreft de eerste raming van de coronakosten van de gemeente en veel blijft nog in nevelen gehuld. Tegelijk bracht de gemeente vandaag informatie naar buiten over een chronisch tekort, namelijk op de jeugdzorg en Wmo. Ze komt met voorstellen aan de raad om de tekorten te beteugelen.

Het College stuurde vrijdag een raadsinformatiebrief met een financiële analyse van beide onderwerpen naar de gemeenteraad. Zij merkt op dat de situatie rondom corona ‘doet denken aan een oorlogseconomie’, waarin het normale economische denken niet meer voldoet. Wethouder Bunnik van financiën benadrukt dat het College samen optrekt met de gemeenteraad.

De pijn van de coronacrisis
De pijn komt in vele vormen. Zo heeft de gemeente Gouda een hele ris maatregelen genomen om maatschappelijke instellingen en ondernemers tijdens de crisis te ontzien. Voorbeeld is de kwijtschelding van huur bij gebouwen van de gemeente, de prognose is dat zij hierdoor in 2020 bijna een miljoen euro misloopt.

Verder dreigen allerlei maatschappelijke instellingen niet aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen, zoals rente en aflossing door sportclubs, culturele instellingen, de bibliotheek, etc. Omdat er minder bezoekers naar de stad komen heeft de gemeente bovendien te kampen met fors lagere parkeerinkomsten (en leges). Die derving wordt geschat tussen de 750.000 en 1,6 miljoen euro.

En dan is het nog onduidelijk of er culturele instellingen moeten worden gered. Daarbij wordt als eerste aan de Schouwburg gedacht, maar er wordt ook rekening gehouden met andere instellingen. Kosten: 1 tot 3,2 miljoen euro. Tenslotte is er het stijgende aantal bijstandsuitkeringen; in de eerste vier maanden van het jaar steeg het aantal bijstandsaanvragen van 1600 naar 1683 (4,5%). Er wordt een groei verwacht van tussen de 5 en 10%.

Wethouder Michiel Bunnik (financiën) wil de 6,5 tot 10 miljoen euro waarom het gaat uit de algemene reserve putten: “Als er een reden is om je risicobuffer aan te spreken dan is het nu”, zegt hij. In de buffer zit 31 miljoen euro, een comfortabel bedrag, gezien het tekort door corona.

Jeugdzorg
Een ander, landelijk probleem waarover het College de raad heeft ingelicht zijn de tekorten op jeugdzorg en Wmo. Afgelopen vrijdag publiceerde deze krant al een artikel over de oplopende Goudse tekorten op jeugdzorg, overigens een landelijk probleem. In Gouda waren de kosten vorig jaar 22,4 miljoen euro, dit jaar dreigen zij boven de 25 miljoen euro te pieken. Dat terwijl het Rijk in 2020 slechts 17,5 miljoen euro bijdraagt. Als Gouda niets doet wordt dreigt deze zorg onbetaalbaar te worden. Tot overmaat van ramp zijn er nu ook tekorten op de eerder goed sluitende begroting van de Wmo. Die worden veroorzaakt door het voordelige abonnementstarief (voor bijv. dagbesteding), waarvan nu iedereen, ongeacht het inkomen gebruik kan maken.

Oplossingen
Het College reikt voor deze zorgtekorten een aantal oplossingen aan, waaronder een bezuinigingsronde en lastenverzwaring (OZB en toeristenbelasting). Meest opvallende voorstel is om de meerkosten te claimen bij het Rijk; er zijn al meer gemeenten die dat hebben gedaan, weet wethouder Corine Dijkstra (Zorg). Gaat Gouda dan alle meerkosten claimen? Dat lijkt de wethouder nog een stap te ver. Maar het is aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over de voorstellen.

Eerst gaan de gemeenten deze week de barricaden op in Den Haag, want iedereen is het erover eens: er moet wat veranderen. Op 8 juli gaat het College met de gemeenteraad in gesprek over beide onderwerpen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl