Weekblad deGouda digitaal

Informatieavond inrichtingsplan ‘De Twee Gebroeders’ op 18 mei

Nieuwerkerk – De gemeente Zuidplas heeft de omwonenden van het nieuw te bouwen complex de Twee Gebroeders in Dorrestein (bestaande uit een gezondheidscentrum en 42 woningen) uitgenodigd om te praten over het inrichtingsplan tijdens een digitale sessie op dinsdagavond 18 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur waarin een toelichting gegeven zal worden op het concept inrichtingsplan en de mogelijke varianten.

De initiatiefgroep ‘Rabobankgebouw Dorrestein’ heeft zich steeds op het standpunt gesteld, dat het gebouw van de Twee Gebroeders te massaal is en met zijn huidige afmetingen tot te veel onomkeerbare ernstig nadelige gevolgen zal gaan leiden. Er is gepleit voor een minder massaal gebouw (aan alle zijden minimaal een meter smaller en minimaal een bouwlaag minder.

De gemeenteraad heeft desondanks op 19 januari 2021 besloten  in te stemmen met het bestemmingsplan. De Initiatiefgroepen en een aantal omwonenden hebben daarom beroep tegen dit besluit van de gemeenteraad aangetekend bij de Raad van State.

De Initiatiefgroep en andere direct omwonenden zijn niet tegen een gezondheidscentrum met appartementen, maar wel tegen een zodanige massale uitvoering dat de duurzame woon- en leefomgeving van omwonenden ernstig wordt aangetast.

Consequenties die dit project volgens de initiatiefgroep met zich meebrengt voor omwonenden zijn een ernstige aantasting van de privacy van omwonenden; appartementen hebben op een afstand van 10 meter vrij uitzicht op de tuinen van omwonenden en inkijk bij de bewonersappartementen Nieuw Dorrestein; groenvoorziening wordt omgezet in een verharde steenomgeving; voetgangersgebieden die al meer dan 25 jaar bestaan worden ingewisseld voor een rijweg met parkeerplaatsen en veelal op nog geen vijf meter van bestaande woningen; bezonning van woningen wordt grotendeels ingeperkt.

De verwachting van de Initiatiefgroep is bovendien dat de toekomstige bewoners van de appartementen en bezoekers van het gezondheidscentrum voor een extra parkeervraag zullen zorgen in een gebied met omliggende straten, waar nu al een enorme parkeerdruk bestaat. Niet alleen voor de bewoners van het Dorrestein gebied maar even goed voor de bezoekers van het winkelcentrum Dorrestein.

De Initiatiefgroep vindt het eigenaardig en vreemd dat een representatief parkeerdrukonderzoek nog steeds niet heeft kunnen plaatsvinden, maar Wethouder Hordijk wel aangeeft nog in bepaalde hoeken en gaten van de directe omgeving 15 extra parkeerplaatsen te hebben gevonden. Ook trottoirs worden geschrapt of tot minimale afmetingen teruggebracht met verregaande consequenties voor voetgangers en in het bijzonder voor de gehandicapte medemens (ook bezoekers van het toekomstige gezondheidscentrum).

De dorpse omgeving van dit centrale deel van Dorrestein wordt volgens de Initiatiefgroep in hoge mate aangetast en zal veranderen in een kille steriele versteende omgeving. Er is geen enkel stukje ruimte meer voor vergroening, ondanks de frequente berichten van wethouder Verbeek over het belang van groen en verduurzaming volgens de initiatiefgroep.

Nu de uitspraak van de Raad van State nog niet is gedaan, denkt de Initiatiefgroep wel dat het zeer verstandig is om nog eens kritisch te kijken naar het inrichtingsvoorstel rond de omgeving van ‘De Twee Gebroeders’.

U kunt zich aanmelden voor de informatie avond op 18 mei via deze link

Door Louis Bekker

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl