Weekblad deGouda digitaal

Intense verbondenheid in de Goudse Sint Jan

Gouda – Pasen is een belangrijk christelijk feest, met eraan voorafgaand de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag en de Stille Zaterdag. Toch zullen de vieringen van de Goudse Sint Jan de Doper in deze Goede Week dit jaar vanwege de coronacrisis anders georganiseerd moeten worden dan voorheen. De parochianen van parochie Sint Jan de Doper ontvingen deze week niet alleen de voor hen bekende Voorloper (het informatieblad van de kerk), maar ook een kaarsje en een gewijde palmtak, omdat deze nu niet in de kerk in ontvangst genomen kunnen worden.

De symbolen van Pasen
Een kruisbeeld, een palmtak en een kaarsje. Voor rooms-katholieken zijn het de symbolen van Pasen.

De palmtak verwijst naar de juichende mensen die langs de weg stonden bij Jezus’ intocht in Jeruzalem. Ze verwelkomden hem met de takken. Parochianen ontvangen op de zondag voor Pasen, Palmzondag, een gewijd palmtakje in de kerk dat een plekje krijgt bij een kruisbeeld in huis. Voor Aswoensdag, de eerste woensdag na carnaval, nemen kerkbezoekers het takje weer mee en wordt het verbrand. Een jaar lang is het groen gebleven en daarmee staat het symbool voor hoop en onvergankelijk leven. De paaskaars wordt aangestoken bij de paaswake. Het symboliseert het licht van de verrezen Christus, die volgens de rooms-katholieke traditie, het duister heeft overwonnen.


Pastoor Van Klaveren: ‘Intense vieringen met 700 kerkgangers’
We spraken pastoor Van Klaveren over zijn werkzaamheden in coronatijden en vroegen hem of er überhaupt nog mogelijkheden zijn de Sint Jan te bezoeken? Van Klaveren: ‘De kerken zijn in ieder geval open op de momenten dat er gewoonlijk een viering is. Er is dan gelegenheid voor aanbidding van de heilige Communie en voor het aansteken van een kaarsje. We bieden dus uitsluitend ruimte voor privé-gebed. Een aantal kerken in onze parochie hebben een kapel die de gehele dag is geopend.’ En hoe ervaart de pastoor de diensten en gebedsmomenten via livestream?

‘Ik was bang dat deze vieringen erg vervreemdend zouden zijn zonder kerkgangers. De wetenschap dat achter de camera meer dan 700 kerkgangers meevieren, maakt tot mijn opluchting dat het juist erg intense vieringen zijn. Het livestream gebedsmoment door de week versterkt dat: dit is een interactief moment waar mensen live intenties aandragen en waar we dan ter plekke voor bidden. Dit creëert een intense verbondenheid die ik meeneem in de liturgische vieringen.’

Op 3 april hadden parochianen de mogelijkheid vragen te stellen m.b.t. coronacrisis, het leven en God. Is hier gebruik van gemaakt? Kan pastoor Van Klaveren vertellen wat er leeft?

‘Er kwamen eigenlijk maar weinig vragen die direct verband hielden met de coronacrisis. Mensen blijken echter allerlei vragen te hebben over de kerk en hun geloof. Het is prachtig dat de moeilijke situatie waarin we verkeren een weg heeft geopend waar mensen heel laagdrempelig met hun vragen terecht kunnen.’

Vieringen
Alle vieringen in de Sint Jan zullen te zien zijn via livestream via de website van de kerk. Op Witte Donderdag, de dag waarop het Laatste Avondmaal van Christus met zijn apostelen herdacht wordt en het hieropvolgende verraad van Judas, vangt de viering aan om 19:30 uur. Op Goede Vrijdag, de dag van de kruisiging en dood van Jezus Christus zijn er twee  diensten: om 15:00 uur en om 19:30 uur. Op Stille Zaterdag vindt de paaswake plaats om 22:00 uur. Op deze dag herdenken christenen het lichaam van Christus in het graf.

Op zondag 12 april wordt het Hoogfeest van Pasen gevierd: de wederopstanding van Jezus uit de dood. Deze viering start om 11:00 uur.

Bronnen: www.sintjandd.nl, www.visie.eo.nl, Wikipedia, www.geloventhuis.nl, www.beleven.org.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl