Weekblad deGouda digitaal

Interpellatieverzoek ‘Aso-woningen’ rept niet over overtreding gemeentewet

Gouda – Het verzoek tot een interpellatiedebat, dat de voltallige Goudse oppositie ruim een week geleden indiende, lijkt een belangrijk onderdeel te missen.  De oppositie roept met het verzoek het College weliswaar op het matje vanwege het niet nakomen van beloftes en het gebrek aan communicatie richting de Raad, maar het feit dat het College heeft gehandeld in strijd met de gemeentewet wordt niet genoemd in het verzoek tot debat. 

Ruim een week geleden greep de voltallige oppositie naar het zware politieke middel van het ‘interpellatie-debat’. Tijdens dit debat willen de oppositieleden het College aan de tand voelen over de gang van zaken rond het besluit om de zogenaamde ‘Gouwe Huse’ definitief te huisvesten aan de Tweede Moordrechtse Tiendeweg. Het eerdere voornemen hiertoe stuitte op felle weerstand van omwonenden en kritische vragen van de Raad.

Gouwe Huse zijn woningen voor notoire overlastgevers die nergens anders terecht kunnen.

Belofte niet nagekomen
In het formele verzoek tot debat is te lezen dat de oppositie het College wil bevragen over twee serieuze fouten die de bestuurders in hun ogen hebben gemaakt.

Wethouder Tetteroo beloofde in een eerdere Raadsvergadering zijn reflectie te geven op de wensen en bedenkingen van de raadsleden over de keuze van de Tweede Moordrechtse Tiendeweg als locatie voor de Gouwe Huse. Echter, het definitieve besluit voor deze locatie viel zonder dat Tetteroo zijn belofte nakwam.

En toen dit College-besluit op 17 november rond het middaguur aan de pers werd gecommuniceerd, wist de Raad nog van niets. Pas uren later, aan het einde van de avond, ontvingen de raadsleden het Collegebesluit, waarin -in het document zelf- in één moeite excuses waren opgenomen.

Misstap ontbreekt
De twee genoemde fouten vormen de basis voor het raadsverzoek tot debat. Het schaadt het beeld van een betrouwbare overheid, geven zij aan.

Vreemd genoeg ontbreekt een derde misstap van het College, namelijk het overtreden van de gemeentewet.

Dit gebeurde op 3 november, toen wethouder Tetteroo enkele uren voor het indienen van een motie door D66 het betreffende D66-raadslid Evert-Jan Kuijlaars voorzag van nieuwe informatie.

Deze informatie was dusdanig nieuw van aard dat Kuijlaars besloot om de motie in te trekken, waarmee het College de ingeslagen weg van de verkorte kruimelprocedure kon voortzetten. Hiermee kunnen de Gouwe Huse versneld worden gerealiseerd op de aangewezen locatie. Het niet delen van informatie met de voltallige raad is in strijd met de gemeentewet. Deze krant berichtte hier eerder over.

De verwachting is dat het interpellatiedebat niet voor 8 december zal worden gehouden. Het is voor het eerst in 8 jaar dat dit zware politieke middel wordt ingezet.

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl