Weekblad deGouda digitaal

Joost Visbeen over ‘zijn wijk’ Oosterwei

Gouda – Jarenlang domineerde negatieve koppen het nieuws over Gouda, met in het bijzonder de wijk Oosterwei. Nu staat er een prachtige wijk met veel nieuwbouw. Ex-buurtagent van Oosterwei Joost Visbeen – tevens succesvol auteur – vertelt over zijn eerste kennismaking en terugkeer naar Oosterwei.

“In 1967 kwamen mijn vrouw en ik naar Gouda. Ik ging in dienst bij de gemeentepolitie en kreeg de wijk Oosterwei toebedeeld, toentertijd een rustige wijk in Gouda.” Begin jaren zeventig kwamen de eerste Marokkaanse gastarbeiders er wonen om te gaan werken bij bedrijven binnen en buiten Gouda. Ze verbleven vaak in pensions.  “Hun vakantie brachten ze bij vrouw en kinderen in Marokko door. Ik kan me als rechercheur niet herinneren dat er grote problemen met deze mannen waren, behalve dat we er weleens een illegale aantroffen. Ik leerde in die tijd veel Marokkaanse vaders kennen.”

Later kwamen de gezinnen bij de vaders in Gouda wonen. Dat was niet voor iedereen gemakkelijk. “Wat ik vooral zag waren allochtone jongeren die het gedrag van sommige Nederlandse jongeren kopieerden, en zo van kwaad tot erger werd. Vaders verloren het gezag over hun kinderen wat weer leidde tot hevige frustraties binnen het gezinsleven. De ellende bleef maar groeien en de criminele handelingen gingen van kwaad naar erger. Oosterwei  was voor veel mensen  geen fijne plek meer om te komen, laat staan te wonen.”

Rust keert terug
Nu is  de rust terug gekeerd in Oosterwei. De hele wijk ging de afgelopen jaren op de schop. Winkels verdwenen en er kwamen andere voorzieningen voor in de plaats: het Nelson Mandela Centrum, een grote Lidll, de jumbo. Het hele aanzicht van Oosterwei veranderde compleet. Flats werden afgebroken en er zijn frisse rijtjeswoningen voor teruggekeerd. Beeldbepalend is de Leo Vromantoren die binnenkort de Georgine Sanderstoren tegenover zich krijgt. Veel bewoners verlieten al dan niet tijdelijk de wijk. Langzaam aan keren mensen weer terug of komen er nieuwe bewoners voor in de plaats. Ook Joost Visbeen trok weer naar Oosterwei. “Ikzelf woon nu met mijn vrouw in de Leo Vroman woontoren, aan de Sportlaan. Een prachtige plek om te wonen en gelukkig kunnen we nu met alle bewoners de ellende achter ons laten, want het wordt een prachtige wijk met veel nieuwbouw.”

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl