Weekblad deGouda digitaal

Jubileum 50 jaar Raad van Kerken Gouda

Gouda – Op 27 mei a.s. is het vijftig jaar geleden dat een aantal kerken de “Gemeenschap van Kerken in Gouda” instelden. Dat wordt gevierd op

zondag 27 mei 2018 in de Sint Janskerk met om 15.00 uur een oecumenische viering, korte toespraken en reüniereceptie tot 17.30 uur. Iedereen is welkom!

Op zaterdag 26 mei 2018, 15.00-16.30 uur houdt dirigent Leo Rijkaart een Taizéworkshop in de Joostkapel waarvoor verplichte opgave met zangstem, naam en bereikbaarheidsnummer via rvkgouda50jaar@kpnmail.nl Jan Willem Fortuin, tel. 0182 537 540 moet worden gedaan.

Op zaterdagmiddag 3 november 2018 krijgt het jubileum van de Raad van Kerken een vervolg met een Conferentie van hoop: een toekomstgericht en enthousiasmerend evenement voor iedereen die vindt dat kerk, religie en levensbeschouwing een bijdrage kunnen en moeten leveren aan de wereld waarin wij leven. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Kijk voor actuele informatie opwww.rvkgouda.nl.

Dit jubileum te Gouda staat niet op zich. De Raad van Kerken Nederland viert op Tweede Pinksterdag zijn 50-jarig jubileum en de Wereldraad van Kerken gaat het 70-jarig jubileum vieren op 23 augustus 2018 te Amsterdam.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl