Weekblad deGouda digitaal

Komt er nog een sporthal op de oude Tobbe locatie?

Gouda – Ruim 4 jaar geleden werd er geopperd om een sporthal te bouwen op de achtergebleven fundamenten van het zwembad de Tobbe. Dat anno nu nog steeds alleen maar die fundamenten zichtbaar zijn duidt op een moeizaam verloop tijdens de afgelopen jaren. Wat is er wel en niet gebeurd? In 2014 toonde GZV Watergras interesse in een te bouwen hal voor hun zaalboetbal activiteiten. De gemeente Gouda vroeg de vereniging met een plan te komen om aan te tonen dat exploitatie haalbaar zou zijn. Helaas bleek de realisatie fnancieel niet haalbaar en is de gemeente tot een ander plan gekomen.

Waar zat de pijn in de opzet van GVZ Watergras?
Wij hebben daarvoor contact gezocht met het bestuur van de vereniging. Uit hun reactie valt op te maken dat het traject van mogelijkheden tot en met de financiering waarschijnlijk niet zo’n prettige herinnering heeft achtergelaten. Het bestuur meldt desgevraagd schriftelijk: “Na intern overleg reageren wij als bestuur als volgt op de vragen omtrent de bouw van een nieuwe sporthal. GZV Watergras ziet zichzelf op dit moment alleen nog maar als eventuele gebruiker van een toekomstige nieuwe sporthal in Gouda, zoals wij dat nu ook zijn van de Mammoet en Zebra”. De woordvoerder van de gemeente zette ons echter op het spoor van meer achtergrond gegevens.

Het is januari 2017 De gemeente Gouda heeft in het belang van de besluitvorming over de nieuwe sporthal met Watergras afgesproken dat de gemeente 4 scenario’s zal uitwerken voor de ontwikkeling van een nieuwe sporthal:

• Een tijdelijke sporthal
• Een tijdelijke sporthal met tribune en kantine voor GZV Watergras
• Een permanente sporthal
• Een permanente sporthal met tribune en kantine voor GVZ Watergras

In april van 2017 zijn de 4 scenario’s uitgewerkt en wordt aan Watergras gevraagd om een business case te leveren waaruit blijkt dat men in staat is om het huurbedrag structureel te kunnen ophoesten. Dit om de extra kapitaallasten voor de gemeente te kunnen dekken. De case wordt in juli door de gemeente ontvangen en in de zomer wordt de haalbaarheid beoordeeld. De conclusie: De exploitatie van de kantine door Watergras was zo hoog geraamd dat die alleen haalbaar zou zijn als de kantine geheel door Watergras zou worden geëxploiteerd als een volwaardige horecavoorziening. De exploitatie van de kantine alleen t.b.v. Watergras zou het gewenste bedrag nooit kunnen opleveren. Daarmee was het einde verhaal voor de zaalvoetballers. Overigens waren er enkele jaren daarvoor door GVZ Watergras plannen ingediend bij de Stichting Waarborgfonds voor de Sport. (Het neerzetten van een hal in eigen beheer.) Daarbij kwam borgstelling door SWS aan de orde plus een gelijk garantiebedrag door de gemeente. Watergras vroeg in dit traject uiteindelijk een fors hogere borgstelling, waar de gemeente niet op in kon gaan, omdat de risico’s niet door de vereniging konden worden afgedekt.

Een volgende fase gaat in
De gemeente Gouda besluit een sporthal te laten bouwen in een afgeslankte versie, dus zonder kantine en tribune en voor de duur van 10 jaar. De gemeente gaat de hal huren van de leverancier of wordt zelf eigenaar als dit voordeliger blijkt. Vervolgens verhuurt de gemeente de sporthal aan Sportpunt Gouda, die het zelf risicodragend moet gaan exploiteren. De business case hiervan is nog vertrouwelijk omdat er nog met partijen wordt onderhandeld.

Sportpunt Gouda en de nieuwe sporthal
De gemeente heeft in overleg met Sportpunt Gouda een programma van eisen opgesteld ten behoeve van de aanbesteding. De gemeenteraad had inmiddels besloten € 834.000,00 beschikbaar te stellen met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Op 2 juli 2018 is de voorlopige gunning omgezet in een definitieve, nadat uit de twee biedingen een keuze gemaakt was.
Inzet is omde hal operationeel te hebben bij de start van het seizoen 2019/2020.
Zoals vermeld komt de exploitatie bij Sportpunt Gouda te liggen. Op de vraag aan de directeur van Sportpunt Gouda, Bas Koekoek, welke verenigingen nu van de hal gebruik gaan maken, werd het antwoord gegeven dat hierover nog geen mededelingen kunnen worden gedaan. De onderhandelingen zijn nog gaande. Het is nu maar te hopen dat er genoeg betalende verenigingen te vinden zijn om de risicodragende rol van Sportpunt Gouda niet in gevaar te brengen. Uiteindelijk weten de eventuele gebruikers dat zij er geen tribune en geen kantine zullen aantreffen en aangewezen zullen zijn op een drankje in het Groenhovenbad. Weer of geen weer.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl