Weekblad deGouda digitaal

Koninklijke onderscheiding J.T.M van der Heijden

#Gouda – Op donderdag 21 mei heeft burgemeester Schoenmaker in Arti Legi tijdens het jaarcongres van het Landelijk Platvorm GGZ, de heer J.T.M. van der Heijden de versierselen die horen bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Internist Van der Heijden kreeg deze hoge onderscheiding voor zijn baanbrekend werk in de gezondheidszorg, zowel in Gouda als regionaal en landelijk.

Van der Heijden is één van de initiatiefnemers van de oprichting van het Landelijk Platvorm GGZ, de koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ. Onder zijn aansturing is ook een plek gekomen binnen de koepel waar mensen met een psychiatrische stoornis (eindelijk) een eigen krachtige stem kregen op landelijk niveau.
Van der Heijden was oprichter en voorzitter van de Specialistenvereniging Midden-Holland, een vereniging van 300 vrijgevestigde specialisten over 5 ziekenhuizen verspreid, verantwoordelijk voor Raamovereenkomsten tussen zorgverzekeraars en medische staven.

Als bestuurslid bij Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en of gedragsstoornis, heeft hij er voor gezorgd dat Balans en het Platvorm GGZ volwaardige gesprekspartners zijn voor de overheid, de volksvertegenwoordiging, ziektekostenverzekeraars, wetenschappers en zorgaanbieders.
Onder zijn voorzitterschap is de juridische en politieke manoeuvre in gang gezet die heeft geleid tot het nieuwe Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Onder zijn leiding en supervisie is de opleiding interne geneeskunde in enkele jaren verdrievoudigd en mede door zijn voorzitterschap van de Centrale Opleidingscommissie is het gehele Groene Hart Ziekenhuis geëvolueerd naar een breed geörienteerd opleidingsziekenhuis.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl