Weekblad deGouda digitaal
uwv

Krapte in Midden-Holland met verwachte banengroei van 1.000

De arbeidsmarkt in Midden-Holland wordt steeds krapper. De werkloosheid daalt en het aantal banen neemt toe. Waar voor werkzoekenden alle kansen open liggen, is het voor werkgevers een uitdaging om personeel te vinden. UWV toont vandaag de situatie op de regionale arbeidsmarkt in de publicatie Regio in Beeld.

De economie groeit niet zo hard als Nederland de afgelopen jaren gewend was. Toch is er in de rest van 2019 en in 2020 nog steeds sprake van een bescheiden groei. In Midden-Holland komen er volgend jaar naar verwachting zo’n 1.000 extra banen bij (1,2%). Het totaal aantal banen komt dan uit op 83.100. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2020 met 105 duizend (1,2%) naar meer dan 8,6 miljoen banen. De relatief hoogste banengroei wordt verwacht in de regio Groot-Amsterdam en Flevoland. De kleinste banengroei in Drenthe, Noord-Limburg en Midden-Limburg.

Moeilijk vervulbare vacatures
Werkgevers in de arbeidsmarktregio Midden-Holland kampen met vacatures die zij moeilijk kunnen vervullen. In 2019 geeft een kwart van de werkgevers aan dat zij productiebelemmeringen ervaren door personeelsgebrek. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid voorlopig nog zo blijven. In het hele land is er een tekort aan onder meer monteurs industriële machines, medewerkers klantcontact en hoveniers. In Midden-Holland doen zich specifiek tekorten voor in techniek, ICT, onderwijs en zorg.

Beschikbaar voor werk
Steeds meer mensen vinden werk. Ook de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand neemt af in de regio Midden-Holland. Toch vindt niet iedereen een betaalde baan. In Midden-Holland zijn er medio 2019 nog 6.280 mensen (geregistreerde werkzoekenden uwv zonder dienstverband) die willen werken. Van hen ontvangen 1.330 een WW-uitkering, 490 een Wajong-uitkering en 3.270 een bijstandsuitkering.

‘UWV Midden-Holland heeft het Beroepsoriëntatie Profiel ontwikkeld. Werkzoekenden krijgen op deze manier een goed beeld van banen die passen bij hun competenties’, vertelt Jeanette Houttuin, regiomanager UWV.

Samenwerking: regionaal en over regiogrenzen heen
Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers. Juist in deze tijd blijft het de grote uitdaging voor UWV en gemeenten om, samen met alle partners op de arbeidsmarkt, de match tussen vraag en aanbod te maken. Daarvoor moeten we ook over de grenzen van de regio heen samenwerken. Voor kwetsbare werkzoekenden als lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders blijft het moeilijk een betaalde baan te bemachtigen op de arbeidsmarkt.

‘Met gemeenten en werkgevers – vertegenwoordigd door VNO-NCW West –heeft UWV concrete afspraken gemaakt over samenwerking voor Perspectief op Werk’, vertelt Jeanette Houttuin, regiomanager UWV.

Regio in Beeld
Regio in Beeld is de jaarlijkse publicatie van UWV die inzicht biedt in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers in de arbeidsmarktregio. Zoals regionale cijfers over banen, het aanbod van werkzoekenden, moeilijk vervulbare vacatures en oplossingen voor personeelstekorten. Met Regio in Beeld bevordert UWV een transparante arbeidsmarkt en samenwerking in de regio tussen UWV, gemeenten, werkgevers en partners.

Bijeenkomst 25.400 kansen in uw regio
Tijdens de bijeenkomst ‘25.400 kansen in uw regio’ op 29 oktober heeft UWV Regio in Beeld toegelicht en inzicht gegeven in vraag, aanbod en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Om de uitdagingen aan te gaan zijn verschillende oplossingen de revue gepasseerd zoals ‘Open Hiring, een baan zonder sollicitatiegesprek’, gebruik maken van financiële regelingen en functiecreatie. UWV wil er alles aan doen om meer matches mogelijk te maken en vraag en aanbod nog beter en efficiënter bij elkaar te brengen. Die uitdaging gaan we graag aan samen met alle partijen op de arbeidsmarkt in regio Midden-Holland.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl