Weekblad deGouda digitaal

Krapte op de arbeidsmarkt in Midden-Holland groter dan voor corona

In Midden-Holland daalde het aantal WW-uitkeringen de voorbije maand opnieuw flink. Versoepelingen van coronamaatregelen en de economische groei die hier uit voortvloeide leidden tot een herstel van de vacaturemarkt. In vergelijking met vorig jaar stonden er in het 2e kwartaal van 2021 regionaal anderhalf keer zoveel vacatures open. Mede door de vacaturestijging werd de regionale arbeidsmarkt medio 2021 krapper. De arbeidsmarktspanning lag zelfs hoger dan voor corona. Werkgevers hebben daardoor vaak moeite hun vacatures te vervullen. Voor werkzoekenden biedt de situatie juist kansen: zij ervaren minder concurrentie.

UWV verstrekte eind augustus 2021 in totaal 1.910 WW-uitkeringen aan werkzoekenden in Midden-Holland. Dat zijn er 100 minder dan in juli, een daling van 5%. Ten opzichte van augustus 2020 was sprake van een afname met 669, oftewel 25,9%. Landelijk bedragen de dalingspercentages op maandbasis 5,2% en op jaarbasis 27,1%. Het WW-percentage, oftewel het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalde de voorbije maand in Midden-Holland tot 1,8%. Dit percentage blijft daarmee ruim onder het landelijk en provinciaal gemiddelde van 2,3%.

Meer openstaande vacatures dan in 2020 én 2019
De vacaturemarkt herstelt zich in 2021 nadrukkelijk. Versoepelingen van coronamaatregelen leiden tot economische groei, waardoor werkgevers vaker op zoek gaan naar personeel. Het aantal openstaande vacatures in Midden-Holland kwam hierdoor in het 2e kwartaal van dit jaar uit op 3.450. Dat aantal ligt 50% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en zelfs 25% hoger dan medio 2019. Landelijk was de stijging ten opzichte van het 2e kwartaal van 2020 met 67% groter, maar viel de vacaturegroei ten opzichte van het 2e kwartaal van 2019 juist kleiner uit: 14%. Dit lijkt te signaleren dat de vacaturemarkt in Midden-Holland minder te lijden heeft gehad onder de coronacrisis dan in andere delen van Nederland. In het 2e kwartaal van 2021 waren er ten opzichte van een jaar eerder in Midden-Holland vooral meer openstaande vacatures voor transportplanners & logistiek medewerkers, vrachtwagenchauffeurs en laders, lossers & vakkenvullers (waaronder magazijn- & expeditiemedewerkers).

Samenwerking met partners
De combinatie van meer openstaande vacatures en minder WW’ers leidt tot een hogere spanning op de arbeidsmarkt. “Een krappe arbeidsmarkt schept kansen voor werkzoekenden en stelt bedrijven, opleiders en instituties voor de uitdaging om de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen. UWV zoekt daarom nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten en andere partners, door bijvoorbeeld in gemeenschappelijkheid leer-/werktrajecten te organiseren. Onze werkgeversdienstverlening bedient daarbij ook werkzoekenden die geen uitkeringsrelatie met ons hebben. Het besef dat wij een gedeelde verantwoordelijkheid dragen en een gedeeld belang hebben is groot.” Zo licht Rob van Hooven, rayonmanager Gouda-Leiden-Zoetermeer bij UWV WERKbedrijf, toe.

Relatief veel vacatures in verhouding tot werkzoekenden met WW
De regionale en landelijke arbeidsmarkt was in het 1e kwartaal van 2021 voor het eerst sinds de intrede van corona weer ‘krap’. Dat betekent dat er relatief veel vacatures openstonden per werkzoekende. In het 2e kwartaal nam de arbeidsmarktspanning verder toe, waardoor het meest recente hoogtepunt uit 2018 werd overtroffen. In heel 2020 en het 1e kwartaal van 2021 was landelijk en regionaal nog sprake van ‘gemiddelde’ arbeidsmarktspanning. Dat wil zeggen dat vacatures en werkzoekenden gedurende die periode ongeveer met elkaar in evenwicht waren.

34 krappe tot zeer krappe beroepsgroepen
Wanneer we inzoomen op beroepsgroepen, zien we dat in Midden-Holland in het 2e kwartaal voor 34 van de 112 beroepsgroepen een ‘krappe’ tot ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt gold. Voor deze beroepsgroepen hadden regionale werkgevers medio 2021 zo’n 2.400 vacatures openstaan, goed voor 70% van het totale vacatureaanbod. Het gaat dan met name om vacatures voor transportplanners & logistiek medewerkers, vrachtwagenchauffeurs, laders, lossers & vakkenvullers (waaronder magazijn- & expeditiemedewerkers), machinemonteurs en hulpkrachten bouw & industrie.

UWV onderscheidde in Midden-Holland in het 2e kwartaal van 2021 geen beroepsgroepen met een ‘ruime’ of ‘zeer ruime’ arbeidsmarkt. Voor 5 beroepsgroepen gold ‘gemiddelde’ spanning. Het ging in dit geval om administratief medewerkers, boekhoudkundig medewerkers, managers verkoop & marketing, managers zakelijke & administratieve dienstverlening en chauffeurs auto’s, taxi’s & bestelwagens. Voor de overige 73 beroepsgroepen hebben de gegevens van UWV op regionaal niveau onvoldoende schaalgrootte om een valide berekening te kunnen maken.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl