Weekblad deGouda digitaal

Lagere lasten voor inwoners door nieuw contract met Cyclus

Gouda – Cyclus blijft ook de komende 5 jaar de afvalinzameling, (straat)reiniging en gladheidsbestrijding doen in Gouda. Het dagelijks beheer van de openbare ruimte, zoals het groenonderhoud, gaat de gemeente weer zelf oppakken. Omdat Cyclus meer marktgericht gaat werken, kan de afvalstoffenheffing voor inwoners van Gouda vanaf 2019 verder dalen. Naar verwachting gaan huishoudens jaarlijks tussen de 35 en 40 euro per huishouden minder betalen. 

Het bestaande contract tussen Cyclus en de gemeente loopt af. Het afgelopen jaar heeft de gemeente daarom, samen met de andere gemeenten die deelnemen in Cyclus, flink onderhandeld. Kwaliteit en prijs waren onderdelen van de onderhandeling. Een lagere prijs is belangrijk, want de inwoner betaalt via de Afvalstoffenheffing voor Cyclus.

Promen
Het dagelijks beheer van de openbare ruimte gaat terug naar de gemeente. Dat heeft gevolgen voor zo’n 70 arbeidsplaatsen bij Cyclus. Ongeveer 6 mensen gaan over naar de gemeente, de anderen worden van werk naar werk geleid, aldus Jan Krapels, algemeen directeur Cyclus. De gemeente gaat Promen inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return) aan een baan te helpen.

Afvalscheiding
Gouda gaat in 2 stappen ongeveer 20 % minder betalen voor de diensten van Cyclus: 13% in 2018, plus 7% in 2019. Dit betekent dat Gouda in het nieuwe contract jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen euro minder gaat betalen voor afvalinzameling en 0,5 miljoen voor straatreiniging dan in 2016.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl