Weekblad deGouda digitaal

Levert jouw GFT-afval nog wat op?

Gouda – In de reeks publicaties over het onderwerp “(Afval)scheiden doet lijden” is nu de afvalverwerker Indaver aan de beurt waar onder meer al het groenafval uit Gouda terecht komt. Cyclus levert het ingezamelde groenafval (GFT) in containers af bij Indaver in Alphen aan de Rijn. Daar bevindt zich één van de 16 vestigingen in Nederland van deze onderneming, een internationaal opererende afvalverwerker, die in Nederland al 25 jaar actief is.

Hoe raakt Cyclus van het ingezamelde GFT af?
Cyclus moet geld betalen om van het ingezamelde afval af te komen. De manager marketing en communicatie bij Indaver, Femke Mackenzie, legt dit verder uit. Via een z.g. “Bestek” gaat Cyclus de markt op. Het lijkt op een Europese aanbesteding waarbij het er hier echter om gaat om zo min mogelijk te moeten betalen voor het laten verwerken van GFT. Door én een uitdagende inschrijving én goede milieuvoorwaarden te bieden neemt Indaver al vele jaren het GFT van Cyclus af. Het gaat daarbij niet alleen om het volume dat Indaver inneemt maar ook en vooral om de kwaliteit. Hierbij zou je bijna kunnen spreken van een soort ketenaansprakelijkheid. Het zuiver houden van GFT begint al bij de eerste aanbieder en dat zijn de inwoners van Gouda en een aantal omliggende gemeenten. Dan is het Cyclus waar men moet waken dat verkeerd afval niet tussen het groen afval terecht komt. De laatste in de keten is uiteraard Indaver.

“VANG” betekent van afval naar grondstof
Hoe zuiverder de samenstelling van het GFT dus door bewoners wordt aangeboden, hoe meer het bruikbare grondstof aan het eind van het proces oplevert. Wat dit betreft is er helaas een zorgelijke ontwikkeling. In de afgelopen 15 jaar is de vervuiling van GFT gestegen van 1 naar 5,6%. Van deze vervuiling is maar liefst 30% glas en plastic. Uit het groenafval wordt ca. 33% hoogwaardige compost gemaakt dat grotendeels naar de agrarische sector gaat als ultieme grondverbeteraar. Als een boer na levering glinsterende stukjes plastic en glas op zijn land waarneemt kan hij zijn aardappelen daar niet meer veilig op telen. Als de medewerkers van Cyclus al bij het inzamelen schadelijke materialen waarnemen zoals grijze vuilniszakken of afval dat eigenlijk bij restafval moet worden ingeleverd, dan gaat zo’n container direct naar de verbrandingsoven. Daarbij gaat kostbaar groenafval noodgedwongen verloren.

Om vergisting van GFT mogelijk te maken is een gedeeltelijk subsidie van de Rijksoverheid noodzakelijk
Dat is geen weggegooid geld want de vergisting door Indaver leverde in 2017 het volgende op:

  • 30 miljoen kilo hoogwaardige compost, dat als bodemverbeteraar fossiel veen of kunstmest vervangt
  • Meer dan 2 miljoen kilo vloeibare CO2 dat dient als meststof voor planten in de glastuinbouw
  • 2 miljoen Nm3 groen gas dat fossiel gas kan vervangen. In dit geval wordt dit biogas door Indaver zelf rechtstreeks aan het aardgasnet toegevoegd.

Het noodzakelijke verbruik van gas, elektriciteit en brandstof bij Indaver staat tegenover een veel hogere afvang van CO2 door de opbrengst na de vergisting. Dus Indaver is er alles aan gelegen om vervuiling van GFT uit te bannen, maar dat vraagt om een extra inspanning. GFT-afval plakt overal aan vast en daardoor is het moeilijk om met name plastic en gebroken glas te verwijderen. Voor een deel lukt dat maar het is triest om te zien hoeveel ton plastic (vooral huisvuilzakken) uit het GFT wordt gehaald en met grote containerwagens naar de vuilverbranding gaat. Je moet je daarbij wel realiseren dat de inhoud van die gescheurde zakken al eerder in het groenafval terecht is gekomen.

Wat hoort er nu eigenlijk bij het GFT afval?
Afval scheiden is soms niet eenvoudig. Tot op heden is men er nog niet echt in geslaagd om op een begrijpelijke wijze de bewoners daar een beeld van de geven. Femke Mackenzie is zelf bij betrokken om binnen de branche een veel duidelijker richtlijn te maken. Geen lange lijsten die bewoners op hun smartphone moeten scrollen om te weten waar je bijvoorbeeld met mosselschelpen heen moet. Zo kun je hier alvast zien waar dit tot nu toe in resulteert. Een ander belangrijk onderwerp is hoe je als bewoner in je eigen huiselijke omgeving etensresten en keukenafval kunt verzamelen en het met regelmaat in de groencontainer kunt deponeren. Naar onze mening al een stuk duidelijker dan de brochure van de gemeente Gouda die samen met 20 afbreekbare zakjes bij velen in de bus werd gedaan.
Een knellende vraag is of exoten aan het GFT mogen worden toegevoegd. Denk aan de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Mackenzie zegt dat een enkel plantje geen probleem is. Een hele grote partij hiervan zou wel problemen opleveren en dan is het zaak dit met Cyclus af te stemmen.

Jouw GFT afval is dus van grote waarde
Door afval beter te benutten wordt er minder aanslag gedaan op de aardbol. Op dit moment wordt er meer van de aardbol gebruikt dan zij kan produceren. Door als consument de nieuwste GFT-vergister van onvervuild groenafval te voorzien worden aan de aardbol drie eerder vermelde hoogwaardige grondstoffen teruggegeven. Indaver wil dan ook niets liever dan het terugdringen van de onbruikbare en vervuilend materiaal tussen het GFT. Nu moet op iedere 3 ton compost nog 1 ton residu worden verbrand. De grootste bijdrage om GFT vervuiling tegen te gaan ligt in handen van de consument c.q. de bewoners. Dat kan eenvoudigweg door een juiste selectie van het groene afval. Maar ook burgers, die tegen beter weten in troep in de groencontainers gooien, kunnen veel schade voorkomen door dit achter wegen te laten.

Alphen aan De Rijn

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl