Weekblad deGouda digitaal

Mandeville Academy: snelkookpan voor hoogbegaafden

Gouda – Nu is er nog weinig te zien in het voormalige pand van de muziekschool aan de Westhaven, maar vanaf volgend jaar oktober moeten hier vijftien hoogbegaafde studenten leskrijgen en wonen. De Mandeville Academy is een uniek project dat hoogbegaafden een programma wil bieden dat past bij hun brede manier van denken, zodat ze beter tot hun recht komen.

“Het huidige onderwijssysteem werkt voor deze mensen minder. Het daagt hen niet voldoende uit, waardoor jongeren afstompen. Dat is zonde. Deze mensen moeten juist op verantwoordelijke plekken in de maatschappij terechtkomen.” Godfried van Berkel, die samen met Harry Veenendaal, dit project is gestart, weet waarover hij praat. Hij had in zijn jeugd zelf zo’n kans willen hebben. “Ik had me er tien jaar zoeken mee kunnen besparen.”

“Het initiatief is niet specifiek aan Gouda gebonden”, zegt Godfried. “De reden dat wij de school in Gouda oprichten is eigenlijk gewoon omdat we hier allebei al lange tijd wonen. Dat Gouda centraal is gelegen en er met de voormalige muziekschool een mooi pand beschikbaar was, kwam daarbij goed uit.”

Snelkookpan
Oorspronkelijk was het plan dit najaar te starten, maar het bleek te ingewikkeld om het gebouw in zo’n korte tijd klaar te hebben voor onderwijs en bewoning. De vijftien studenten wonen allemaal intern. Ze wonen met twee personen op één kamer. Het internaat is een belangrijk onderdeel van het concept, legt Godfried uit. Elke week behandelt een docent een thema; die docent is de hele week ook zoveel mogelijk in huis. “Het is op die manier een snelkookpan. Deze doelgroep heeft een groot denkvermogen. Je kunt onder de afwas op een idee komen, en het dan direct met de docent en de groep bespreken. Dat sluit aan bij de behoefte van de doelgroep. Het zijn mensen die heel snel kunnen door associëren. En onze docenten kunnen dat ook. Dan krijg je rijke interacties.”

Marlies Dekkers
Het lesprogramma beslaat tien maanden. Het is een vast programma, waarmee flexibel wordt omgegaan. Als mensen bijvoorbeeld de behoefte hebben
’s avonds nog door te gaan, is die ruimte er. Inmiddels is er volgens Godfried van Berkel een team van rond de honderd personen gevormd die deels als weekdocent en deels als gastdocent les willen geven. Op de lijst staan onder anderen Marlies Dekkers, André Rouvoet, Joris Luyendijk, Ad Melkert en Britta Böhler. “Het is niet primair onze bedoeling om inhoudelijke kennis over te dragen. Het doel is te onderzoeken wat er allemaal bestaat aan wetenschap. We willen met cold cases gaan werken. Daarvoor hebben we contacten  met politie en justitie. De groep loslaten op een zaak. Ga maar eens kijken wat er gebeurt.”

De studenten betalen hun opleidingsplek zelf. De initiatiefnemers zijn in gesprek met grote ondernemingen die eventueel een student willen sponsoren als zelf betalen een probleem zou zijn. Daar moet dan wel een tegenprestatie van de student binnen het bedrijf tegenover staan. “We geven het niet cadeau.”

Het kost de studenten het een en ander, maar daar staat tegenover, stelt Godfried van Berkel, dat ze een jaar lang op hun eigen snelle manier van denken en verwerken kunnen functioneren. Na dit jaar zijn ze heel veel meer over zichzelf te weten gekomen, belooft hij. Ze zijn in staat meer zelf de regie te nemen. En bovendien, zegt Godfried, kunnen ze levenslang terugvallen op een mooi netwerk van oud-studenten en docenten.

Godfried van Berkel (links) met Harry Veenendaal

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl