Weekblad deGouda digitaal

‘Mijn kind in de kou’

Gouda – Wanneer het economisch goed gaat, heeft dat maatschappelijke gevolgen. Meer mensen kunnen aan het werk en er is meer geld te besteden. Een sector waarin die gevolgen goed zichtbaar zijn is de kinderopvang. In dit artikel besteden we specifiek aandacht aan de buitenschoolse opvang (bso) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Kan je kind in Gouda direct op een bso geplaatst worden als zich een mooie carrièrekans aandient?

Gouda telt 27 bso’s, waarvan er 21 vallen onder drie grote overkoepelende stichtingen: Quadrant heeft 12 lokaties, Kind en Co 6 en De Schaapskooi 3. Ik spreek met medewerkers van deze drie organisaties over de situatie. En die is nog niet zo eenvoudig: alle stichtingen werken samen met Goudse basisscholen, die op deze manier aan hun inspanningsverplichting voldoen. Met hulp van de kindercentra kunnen de scholen voor-, na- en soms ook tussenschoolse opvang garanderen. School en bso werken samen, wat betekent dat de kinderen van de betreffende basisschool eerder in aanmerking komen voor een plekje bij de aangesloten bso dan kinderen van externe locaties. Gouda telt slechts enkele zelfstandige bso’s. Ook een belangrijk gegeven: de pedagogisch medewerker moet de kinderen kunnen ophalen, en met de wisselende schooltijden en de beperkte middelen betekent dit dat de keus voor een specifieke bso vaak wijk-/afstandsgebonden is.

De feiten op een rij
Quadrant en De Schaapskooi hebben beide wachtlijsten: De Schaapskooi geeft te kennen dat er vanaf deze zomer een wachtlijst is bij de KAS en Schateiland. Quadrant doet geen uitspraak over het aantal locaties met wachtlijsten. Dirk-Peter van ’t Sant, directeur van Quadrant: ‘De situatie kan van de ene op de andere dag anders zijn.’ Of dit zo is, valt te betwijfelen: een ouder geeft te kennen op de locatie De Avonturiers te maken te hebben met een wachtlijst van misschien wel 3 jaar op de dinsdag. Voor Schateiland zou voor die dag van de week hetzelfde gelden. Kind & Co heeft geen wachtlijsten. Dezeorganisatie is verbonden met 6 Groeiling-scholen in Gouda, maar biedt ook opvang aan kinderen van andere scholen.

Dirk-Peter geeft aan dat de wachtlijsten erg afhankelijk zijn van de lokatie: ‘Wij zijn gebonden aan strenge eisen vanuit de Wet Kinderopvang die bepalen hoeveel kinderen wij maximaal mogen opvangen. Zomaar uitbreiden of verder groeien kan dan dus niet. Dat is echt begrensd.’ Monique Wilbrink, regiomanager van Kind & Co: ‘We verkopen geen nee, tenzij de afstand te groot is. We gebruiken geen Stints meer, en dat beperkt ons in onze mobiliteit. Ouders kiezen vaak zelf ook wel bewust voor een bso in de buurt.’

Personeelstekorten
Een voortdurend punt van zorg vormt het tekort aan personeel. Jos Spruijt, directeur van De Schaapskooi: ‘Bij uitbreiding van capaciteit lopen ook wij aan tegen de beperkte ruimte die er in de scholen beschikbaar is. Een bijkomend probleem is het werven van extra personeel dat nodig is om die grotere capaciteit aan te kunnen.’ Monique Wilbrink: ‘Kind & Co zou zeker kunnen uitbreiden, maar de schaarste op de arbeidsmarkt om aan goed personeel te komen is groot.’

Oplossingen
– Voor alle ouders die op het punt staan een bso te benaderen is de boodschap van alle partijen hetzelfde: kies voor opvang op woensdag en/of vrijdag. Vaak bieden deze dagen wel opties, terwijl de maandag, dinsdag en donderdag eenvoudigweg vol zitten. Dirk-Peter: ‘Een sleutel ligt in de manier waarop Nederland werkt. Dat doen we met z’n allen vooral op de maandagen, dinsdagen en donderdagen. Op woensdagen en vrijdagen natuurlijk ook, en ook dan bieden wij altijd opvang, maar het aantal kinderen is dan veel lager.’ Dat vergt dus een soort cultuuromslag, waarbij de vrijdagmiddagborrel toch echt een vrijdagavondborrel wordt.

– Jos Spruijt adviseert zo nodig contact op te nemen met de MR van scholen die geen buitenschoolse opvang aanbieden.   

– Je hebt er als ouder in de knel nu niet veel aan, maar misschien is het vijf-gelijkedagenmodel het onderzoeken waard voor gemeente en basisscholen.

Hoe werkt het?
In o.a. Woerden zijn bijna alle basisscholen overgestapt naar het vijf-gelijke-dagenmodel: leerlingen volgen vijf dagen les van 08:30 uur tot 14:00 uur. De vraag naar buitenschoolse opvang op woensdag en vrijdag stijgt hier. Bijkomend voordeel is dat het ophalen van kinderen makkelijker is geworden: pedagogisch medewerkers kunnen in één ronde kinderen van meerdere scholen meenemen. Tenslotte is er meer tijd voor uitdagend aanbod.

Ik heb drie mensen gesproken die vol passie praten over hun werk. Voorop staat dat ze kwaliteit willen bieden. Er is oog voor taalontwikkeling, er zijn doorgaande leerlijnen en samenwerkingen en altijd staat het kind centraal. Een uitdagende taak wacht hun!    

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl