Weekblad deGouda digitaal

Mogelijke sluiting priklocaties in Gouda bij hoge temperaturen

Gouda – Vorige week berichtten we al over de stijgende temperaturen op priklocaties. De sporthal in Gouda die hiervoor in gebruik is genomen, lijkt niet erg ‘zomerproof’: voor de Dick van Dijk Hal geldt dat het een afgesloten doos is, met een strookje ramen dat niet open kan. Het dak is plat, en er valt direct zonlicht op, waardoor de ruimte snel opwarmt. Carin Boon, communicatieadviseur bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) vertelde ons dat er een plan ligt wanneer een hittegolf dreigt: ‘Werken en vaccineren moet verantwoord blijven. Bij een aanhoudende hittegolf zou het kunnen betekenen dat wij enkele locaties moeten sluiten. Dit is een van de scenario’s in het hitteplan. Vooralsnog is daar geen sprake van.’ 

Met een aantal zomerse dagen op komst, en met de echte zomer in het verschiet willen we graag meer weten over de maatregelen voor medewerkers en bezoekers. En een draaiboek bij een hittegolf? Hoe gaat dit eruit zien?

Temperatuur priklocaties
Normaal gesproken worden sporthallen in de zomer beperkt of zelfs niet gebruikt. Wat is op dit de maximale temperatuur van de hallen? Boon: ‘We mogen tot 30 graden gaan op de locaties. Daarna gaat de deur echt dicht. Voor die tijd kunnen we uiteraard nog allerlei zaken inregelen met betrekking tot de koeling van de ruimte, maar ook van de cold-chains (het handhaven van de juiste bewaarcondities, ook wel de ‘koude keten’ genoemd, red.) om vaccins koel te houden.’ Er wordt  rekening gehouden met de omstandigheden voor medewerkers: ‘Uiteraard houden we nu al extra pauzes en hebben we in de ochtendbriefing aandacht voor voldoende drinken. Ook hebben we extra EHBO’ers achter de hand.’

29 graden
Een medewerker van de priklocatie in Gouda gaf aan dat het donderdag in de prikhokjes rond 14:00 uur al 29 graden was. Al eerder vertelde deze medewerker, die graag anoniem wil blijven, over de impact die de warmte heeft op bezoekers: ‘Laatst kreeg iemand een flauwte, en ik hoor van collega’s dat op andere locaties ook meerdere mensen per dag flauwvallen.’ We vragen Boon of er een toename zichtbaar is van het aantal mensen dat flauwvalt of onwel wordt op priklocaties? Boon: ‘Per dag vallen ongeveer 7 mensen flauw op de 10.500 prikken die we dagelijks zetten. Dat komt opvallend vaak voor bij mensen die achteraf aangeven niet ontbeten te hebben.’

Spanning voor de prik
Er zijn daarnaast allerlei zaken die meespelen bij het onwel worden van bezoekers. Boon: ‘We zien bij de jongere doelgroep bijvoorbeeld ook dat mensen meer spanning hebben voor een prik. Zij hebben dit dan vooraf aangeven bij de medische balie.’ Boon geeft te kennen dat de warmte hierbij inderdaad van invloed zal zijn, maar heeft geen cijfers van de invloed van ‘warmte’ op het geheel. Boon: ‘Warmte’ begint al zodra mensen thuis de deur uitlopen. Het is dan vaak een opeenstapeling van warme plekken achter elkaar met weinig drinken.’

Draaiboek bij aanhoudende warmte
Kan Boon al iets meer zeggen over een scenario waarbij het aanhoudend warm is of waarbij zelfs sprake is van een hittegolf? Boon: ‘Wij hebben een draaiboek voor dit scenario, dat zijn we nu wel aan het aanscherpen. Met name omdat we zien dat 25 graden ook al echt warm is voor medewerkers en 30 graden, de norm, eigenlijk wel heel erg hoog is. Mogelijk komt er dus nieuw beleid, daar zijn we ons nog op aan het beraden.’

Het is onduidelijk wat het effect van een hittegolf kan zijn voor de prikstrategie in Nederland en de regio Hollands Midden.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl