Weekblad deGouda digitaal

Mooi Bolwerk trekt zich terug uit overleg

Gouda – Stichting Mooi Bolwerk trekt zich terug uit overleg met ontwikkelaar Compartijn. Dat heeft ze deze week op haar Facebookpagina bekend gemaakt. Mooi Bolwerk wil geen medeverantwoordelijkheid dragen voor het volbouwen van de Potterspoort.

de Stichting Mooi Bolwerk werd in 2015 opgericht om haar invloed uit te oefenen op de invulling van het Bolwerk aan de stadsrand van Gouda. Men wilde een verantwoord alternatief bieden voor het volbouwen van dit gedeelte van de stad. Er zijn gesprekken gevoerd met alle politieke partijen en bijeenkomsten gehouden om buurtbewoners en geïnteresseerden te mobiliseren. “Met alle binnenstadsorganisaties hebben we van gedachten gewisseld om tot een eensgezind standpunt te kunnen komen. Binnenskamers troffen wij slechts medestanders. Mooi Bolwerk heeft een eigen ‘Plan voor de stad’ geschreven waarin een lans is gebroken voor meer groen, duurzaamheid en vergroting van de leefbaarheid van de Goudse binnenstad”, schrijft Jaap Mulder, voorzitter van de stichting, op de Facebookpagina.

Winstmaximalisatie
“Helaas kunnen we niet anders vaststellen, dat we in de Goudse ambtenarij en politiek niet de partners hebben gevonden voor een mooie en waardevolle herbestemming van een van de poorten van Gouda.
Wij moeten constateren dat desinformatie, vertragingstactieken en misleiding aan de orde zijn geweest. Mooi Bolwerk heeft op meerdere momenten aangegeven een aankoop te kunnen overwegen. Het eigendomsrecht wordt door de gemeente echter zeer gemakkelijk overgedragen aan commerciële ontwikkelaars, die exploitatie en winstmaximalisatie beogen. Zo ook de huidige eigenaar Compartijn.
De door de gemeente voorgestelde klankbordgroep en door Compartijn als ‘taskforce’ betiteld, mag slechts instemmend jaknikken en de fraai vormgegeven presentaties accepteren. Mede om hiermee een nieuw mantra van voorbeeldige inspraak te creëren. Wij passen hiervoor.”

Verkeersinfarct
“Over de bestemming van het gebouw kunnen we kort zijn. Uit vele onderzoeken blijkt dat ouderen met Alzheimer of andere vormen van dementie niet gebaat zijn bij een woonomgeving waar hun dagelijks bestaan met een continue stroom van indrukken wordt belast. De publieke functie van de Potterspoort verdwijnt en de activiteiten van Lichtfabriek, BW-Hotel, Basic Fit en Compartijn zullen de drukte (fietsen, toeleveranciers en touringcars) op het gebied enorm doen toenemen. De afronding van het veel te omvangrijke plan Mierennest verhoogt nog eens de verkeersdrukte en een compleet verkeersinfarct valt niet uit te sluiten, wanneer op zomerse dagen de bruggen het vaarverkeer faciliteren. Al deze zaken zijn een gevolg van een gemeentepolitiek, die vooral oog heeft voor winstmaximalisatie van commerciële partijen. Met de oude stad als grote verliezer.”

 

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl