Weekblad deGouda digitaal

Nader onderzoek ongeval Julianasluis Gouda

Gouda – De provincie Zuid-Holland is naar aanleiding van het ongeval dat op 12 juli bij de Julianasluis in Gouda plaatsvond nader onderzoek gestart. Bij het ongeval is een fietser gewond geraakt. Het politieonderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval loopt nog.

Veiligheid ziet de provincie Zuid-Holland, als (vaar)weg beheerder, als een interactie tussen mens, techniek en omgeving. Het incident is voor de provincie aanleiding nader onderzoek te doen. Na het ongeval is de provincie gestart met het opstellen van een feitenrelaas. Dit is van belang om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Tevens wordt door een extern adviesbureau nader onderzoek gestart naar de inrichting (en bediening) van het sluiscomplex vanuit het perspectief van de weggebruiker, de vaarweggebruiker en de bedienaar. Naar verwachting is dit onderzoek begin oktober afgerond. Bij dit onderzoek zal, wanneer dit tijdig beschikbaar is, het onderzoek van de politie worden betrokken. Dit onderzoek zal moeten uitwijzen of en welke verbetermaatregelen er mogelijk zijn om eventuele risico’s verder te reduceren.

Acties op korte termijn
De provincie wil op korte termijn een kwantitatief en kwalitatief beeld krijgen van het gedrag van verkeersdeelnemers op en rond de bruggen ter hoogte van de Julianasluis. Hiertoe zal een verkeerskundige voor een periode van twee maanden de gedragingen gaan registreren. Daarnaast wordt het ongeval als casus in de jaarlijkse opleidings- en trainingscyclus van objectbedienaren opgenomen. Ook wordt een schouwmoment georganiseerd met ENFB (de fietsersbond), ANWB en enkele partners uit het netwerk van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders. Doel hiervan is om observaties met elkaar te delen en ook aan de hand daarvan te bezien of er beheersmaatregelen mogelijk zijn.

Op dit moment worden geen (directe) fysieke maatregelen genomen. Zo adviseert ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid: tref bij dit soort incidenten geen overhaaste maatregelen, maar maak eerst een grondige risicoanalyse. Elke nieuwe maatregel brengt weer zijn nieuwe risico’s met zich mee. De ervaring leert dat zorgvuldig onderzoek, waarbij het gedrag van de verkeersdeelnemers en objectbedienaren, de techniek en de inrichting in samenhang worden bekeken, van groot belang is om goed te kunnen bepalen welke maatregelen er mogelijk zijn.

Nieuw dynamisch routeinformatiepaneel (DRIP)
Voor het fietsverkeer rondom de Julianasluis wordt op vier locaties een nieuw dynamisch routeinformatiepaneel geplaatst en het bestaande paneel Moordrechtzijde wordt vervangen. Voor het autoverkeer worden de bestaande drie dynamische pijlen vernieuwd en op de N207 noord wordt een extra portaal met bewegwijzering geplaatst. Dit is een maatregel die al, voordat het ongeval plaatsvond, voorzien was. Doel is met dit integrale routeverwijssysteem, de doorstroming te verbeteren en route informatie te verduidelijken. Dit systeem wordt aangesloten op de brugbediening en levert maatwerk voor fiets- en autoverkeer. De verwachting is dat het systeem in november 2018 zal worden geplaatst.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl