Weekblad deGouda digitaal

Nieuwe Goudse erepenning uitgereikt: Bronzen erepenning voor Co van der Horst

Gouda – De heer J.G. (Co) van der Horst heeft op woensdag 18 november uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve de allereerste bronzen erepenning van de stad Gouda ontvangen. Hij kreeg deze bijzondere en nieuwe gemeentelijke onderscheiding voor zijn grote inzet als veiligheidscoördinator voor diverse Goude organisaties.

Nieuwe erepenning van de stad Gouda
Deze nieuwe gemeentelijke onderscheiding is in het leven geroepen op verzoek van het college als een teken van waardering voor mensen en organisaties die niet in aanmerking komen voor een vrijwilligerspenning of het ereburgerschap. De erepenning in brons wordt toegekend als een blijk van grote waardering voor aansprekende verdiensten op enigerlei gebied. Het gaat hier bijvoorbeeld om verdiensten die een belangrijke bijdrage leveren aan de Goudse gemeenschap en/of voor het ontplooien van initiatieven, die van grote en langdurige of blijvende betekenis zijn voor de Goudse samenleving. De bronzen erepenning kan worden toegekend aan personen én organisaties voor hun grote actuele verdiensten voor de stad op een bepaald gebied.

Eerste uitreiking erepenning
De heer Van der Horst is de eerste Gouwenaar die is geëerd met de bronzen erepenning van de stad Gouda. De heer Van der Horst is voor een aantal Goudse evenementen van grote betekenis als adviseur en veiligheidscoördinator. De publieksveiligheid bij evenementen is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Organisatoren moeten zelf een goed veiligheidsplan maken om een vergunning te krijgen. In het veiligheidsplan staat omschreven welke risico’s er zijn en wat de organisatie doet bij calamiteiten. Zo weten de gemeente, politie en andere hulpdiensten ook waar de risico’s zitten en kunnen ze snel handelen als dat nodig is.

Er worden veel eisen gesteld aan een vrijwilligersplan. Daardoor is het voor veel vrijwilligersorganisaties geen makkelijke taak om een goed veiligheidsplan te maken. De heer Van der Horst heeft inmiddels veel ervaring met het maken van veiligheidsplannen. Burgemeester Verhoeve: “Co, jij ziet de risico’s en je kan duidelijk op papier zetten wat er moet gebeuren als er iets mis gaat. Jij zorgt voor rust bij organisatoren en je zorgt ervoor dat de gemeente sneller en op een duidelijke manier de juiste informatie ontvangt. Hierdoor verloopt het proces van vergunningverlening beter. Daardoor ben jij niet alleen van grote waarde voor de evenementenorganisaties, maar ook voor de gemeente, politie, andere de hulpdiensten en vooral voor het Goudse publiek.”

De heer Van der Horst is of was onder meer op vrijwillige basis veiligheidscoördinator van Zotte Zaterdag, Gouda Waterstad, Goudsch Getij, het Kerstwandeltheater, de Samenloop voor Hoop en Gouda bij Kaarslicht. Daarnaast is de heer Van der Horst actief voor het buurtschap Stolwijkersluis, de Mid-Run Volleybalvereniging, de stichting 4 en 5 Mei Gouda en bij de voorbereidingen van Gouda750.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl