Weekblad deGouda digitaal

Nieuwe stap in mogelijke herontwikkeling Posthuis Moordrecht

Moordrecht – Antheos Projectontwikkeling II, eigenaar van alle panden en gronden van het Posthuis in Moordrecht, ontwikkelde voor eigen kosten en voor eigen risico een eerste schetsontwerp. Daarmee is een nieuwe stap gezet naar een mogelijke herontwikkeling van het Posthuis. Eerste schetsontwerp

Het schetsontwerp bestaat uit zeven koopappartementen met een parkeervoorziening op eigen grond. Dit wordt nu door de gemeente getoetst aan onder andere het bestemmingsplan, parkeernormen en stedenbouwkundige uitstraling.

Prominente plek Dorpsstraat
Het Posthuis was tot zo’n twaalf jaar geleden in gebruik als restaurant. Sindsdien staat het pand leeg en wordt het niet meer gebruikt. Het Posthuis staat op een prominente plek in de Dorpsstraat en maakt deel uit van het beschermd stads- en dorpsgezicht van Moordrecht. Door de slechte staat van onderhoud heeft het Posthuis een negatieve invloed op het algehele straatbeeld. Een passende herontwikkeling is dan ook zeer gewenst. Het pand is door de gemeente leeg- en dichtgemaakt. Hierdoor is er geen acuut gevaar voor bijvoorbeeld instorting.

Foto: Gouweijsselnieuws.nl

Herontwikkeling
De gemeente heeft zich sinds de leegstand gericht op het bereiken en interesseren van marktpartijen om tot een herontwikkeling van het pand te komen. In het verleden was het gesplitste eigendom van de panden in diverse Verenigingen van Eigenaren een belemmering om tot overeenstemming te komen over sloop en herontwikkeling. Nu alle panden en gronden behorend bij het Posthuis in eigendom zijn van Antheos Projectontwikkeling II is dat niet meer aan de orde.

Via onze website houden wij u op de hoogte over de stand van zaken en het vervolgproces.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl