Weekblad deGouda digitaal

Nieuwe start procedure PWA kazerne

#Gouda – Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van 25 maart stond onder andere de toekomst van het PWA complex op de agenda. Uitgangspunt voor het overleg was het memo van het college aan de Raad van 10 maart waarin het college reageert op een schrijven van El Wahda. Hierin wordt aangegeven dat men van gedachten wil wisselen over een kleinere opzet van de moskee.

De vergadering ging vooral over de stappen die nu gezet moeten gaan worden. Alle partijen waren het eens dat zo snel mogelijk duidelijkheid moet worden verschaft aan alle betrokken partijen waarbij ook de buurt nadrukkelijk als partij werd vermeld. Benadrukt werd ook dat partijen een transparant proces willen en willen komen tot herstel van het vertrouwen van de burgers in de bestuurders. De oppositie vraagt zich af of er nu bij het begin wordt begonnen en of alternatieven nog een kans van slagen hebben. Bedoeld wordt het plan dat vorig jaar november op een meerderheid in de raad kon rekenen. Het plan waarin Gemiva en De Ark samengaan met seniorenwoningen. De oppositie liet weten positief te staan tegenover het nieuw te starten proces en tekende hierbij aan het wel zeer kritisch te zullen volgen.

Externe procesbegeleider
De gemeente is voornemens een externe procesbegeleider te benoemen die ervoor zorg dient te dragen dat er een plan komt met een zo breed mogelijk draagvlak. Wethouder Tetteroo benadrukte dat voor de externe procesbegeleider alle opties staan. En hij sprak tevens de hoop uit dat het vertrouwen van de burgers in de bestuurders zal worden hersteld. Er is wel sprake van tijdsdruk. De gemeente heeft van het rijk tot 8 juli a.s. de tijd gekregen om tot koop van het terrein over te gaan. Daarna zal het terrein op de markt te koop worden aangeboden.

Hoe groot wordt de moskee?
Op de vraag van de oppositie hoeveel gebedsplaatsen El Wahda op het oog heeft in een kleinere moskee, kwam geen concreet antwoord. Wethouder Tetteroo liet weten dat dit ook onderdeel zal zijn van het binnenkort te starten nieuwe proces. Op uitnodiging van de voorzitter gaf de heer Boukayouh antwoorden op enkele in de vergadering gestelde vragen. El Wahda gaat er nog steeds van uit dat de beoogde samenwerking met Gemiva en De Ark doorgang zal vinden. El Wahda is blij met de benoeming van een externe procesbegeleider. Boukayouh geeft verder aan de buurt serieus te willen nemen en in gesprek te willen gaan over onder andere de grootte van het gebedshuis. Hij betoogt dat El Wahda het belangrijk vindt dat men met de buurt door een deur kan.

Door Wilma Gottschalk

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl