Weekblad deGouda digitaal

Omstreden bestemmingsplan ‘Turfmarktkerk’ aangenomen

Gouda – Aan Turfmarkt 60 is de strijd om het nieuwe bestemmingsplan woensdagavond beslist in het voordeel van de gemeente Gouda. Op de valreep van het nieuwe jaar wist het bestuur hun plan goedgekeurd te krijgen door de gemeenteraad. Daarmee krijgt de eigenaar nieuwe regels opgelegd voor nieuwbouw op de voormalige Turfmarktkerk-locatie.

Het oude bestemmingsplan voor de Turfmarktkerk was speciaal toegerust voor de afmetingen van het kerkgebouw. Daarom was er een bouwhoogte toegestaan van 25 meter, veel hoger dan omliggende gebouwen. Met de sloop van de kerk is een nieuwbouwsituatie ontstaan en daarom wilde de gemeente een nieuw bestemmingsplan voor de locatie.

Bouwhoogte
In het afgelopen jaar is met bewoners en eigenaar afgestemd wat de nieuwe bouwhoogte (en breedte) zou moeten zijn. Er is in de media al veel aandacht geweest voor de strijd tussen eigenaar en gemeente, mede rond dit plan. Maar ook omwonenden tekenden bezwaar aan. Zij vroegen om een beperking van de bouwhoogte en een grotere bouwafstand tot hun woningen, om zo inkijk van de nieuwe bewoners te verminderen.

Khalid Boutachekourt: “Ik vind het een charmant gebaar van de gemeenteraad, de amendementen (plint en 10m bouwhoogte). Het is nog heel recent, ik heb nog niet het overzicht wat het [in de praktijk] betekent”.


Aanvankelijk werd voor 9 meter bouwhoogte gekozen, maar de gemeenteraad besloot die woensdag te verhogen naar 10 meter, een meer gebruikelijke maat in de bouw. Nog altijd flink minder dan de 25 meter van het vorige bestemmingsplan. Ook werd voorgesteld om gebruik van een plint vast te leggen. Die moet ervoor zorgen dat zich straks een ‘gesloten rij’ vormt, net zoals de gevels van de andere woningen. Ook dit tweede voorstel werd door de gemeenteraad aangenomen.

Omstreden bestemmingsplan
Het is hoogst ongebruikelijk dat vlak voor de raadsstemming nog grote wijzigingen worden doorgevoerd in een bestemmingsplan. Daar was dan ook een bijzondere reden voor.

Vorig jaar nam de gemeente Gouda de controle over de Turfmarktkerk over, door het nemen van een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Die vormt feitelijk een tussenstap naar een nieuw bestemmingsplan en is maar tijdelijk geldig. Dat voorbereidingsbesluit liep eind december af, zo legt GBG raadslid Jan de Koning telefonisch uit. En dus was het bestuur er alles aan gelegen het nieuwe plan voor het nieuwe jaar door de raad te krijgen. “Als dat niet gedaan was, was het oorspronkelijke bestemmingsplan weer van kracht geworden”, vertelt hij. Het stuk is daarom in recordtempo uit de grond gestampt: het werd in één jaar gemaakt, waar het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Knarrenhof zes jaar in beslag nam. Los van alle ophef rond de totstandkoming is het dus ook gewoon een slecht uitgewerkt plan, vindt het raadslid, en hij staat hierin zeker niet alleen.

Nieuwe regels
Terecht of onterecht: het document is voor de eigenaar nu een feit. Behalve de afgesproken bouwhoogte van 10 meter mag hij er straks ook niet meer parkeren (zijn woning ligt in de buurt van Turfmarkt 60). De parkeerplaatsen die op het voorterrein van de kerk lagen mogen in het nieuwe plan niet terugkomen. Het bestuur oppert er dat bewoners en bezoekers kunnen parkeren op het Bolwerk. Wel schrijft men open te staan voor een laad- en losplek voor de nieuwbouw. Een andere nieuwe regel is de restrictie op bouwen: er mag maar twee-derde van het kavel worden bebouwd. Van de overige 33% moet ongeveer de helft groen zijn.

Gevolg: planschade claims
Wethouder Tetteroo mag misschien tevreden zijn dat ‘zijn plan’ er in de laatste raadsvergadering doorheen is gedrukt, het is nog onduidelijk wat de rekening wordt van deze manoeuvre. Door het geforceerde proces is er een gebrek geweest aan inspraak door de eigenaar en door omwonenden, vindt ook Jan de Koning. De verwachting is dat dit diverse planschade claims zal opleveren. Die roep om vergoeding kunnen bewoners doen wanneer zij zich benadeeld voelen door de mogelijkheden van een nieuw bestemmingsplan. Het geclaimde bedrag kan in de tonnen lopen.

Veel raadsleden toonden zich dan ook verbolgen over het onzorgvuldige proces. Niet alleen is de eigenaar straks met handen gebonden aan de nieuwe regels, de rekening van planschade moet ook betaald. En die komt terecht bij, jawel, de Gouwenaars.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl