Weekblad deGouda digitaal

Omwonenden winnen rechtszaak GOUDasfalt; is het nu einde festivals?

Gouda – Omwonenden van het GOUDasfalt terrein hebben in november vorig jaar een rechtszaak over geluidsoverlast gewonnen. Eerste aanleiding was geluidshinder tijdens een circus en een food festival. Daarop vocht zij de vergunning aan die de gemeente aan het burgerinitiatief had verleend. De rechter roept de gemeente nu op om zorgvuldiger om te gaan met het punt geluidsoverlast. Hoe zit de vork in de steel en wat betekent de uitspraak voor GOUDasfalt?

GOUDasfalt ligt op het fabrieksterrein van de voormalige asfaltcentrale Koudasfalt. Sinds de tijd dat de stichting het terrein huurt van de gemeente, is het oude bestemmingsplan altijd van kracht gebleven. In afwachting van een nieuw bestemmingsplan besloot de gemeente te werken met een losse vergunning.

Bezwaar
In april 2017, krap een jaar na de opening van GOUDasfalt, is uit naam van omwonenden aan de overkant van de Hollandse IJssel bezwaar gemaakt tegen die vergunning. Een hele lijst werd ingediend: te hoge geluidsbelasting, geen behoefte aan de evenementen, motivering is ontoereikend, nader akoestisch onderzoek nodig, evenementen en grootschalige horeca mag niet volgens beleid, parkeeroverlast in de binnenstad. Op dat moment was er nog geen house feest geweest. De gemeente nam in augustus dat jaar een besluit waarin concessies werden gedaan. Omdat de bewoners zich hierin niet konden vinden zijn zij naar de rechter gestapt. Die was gevoelig voor één punt in de lijst, te hoge geluidsoverlast tijdens festivals. Daarom ligt de bal nu weer bij de gemeente.

Hoeveelheid
De gewraakte vergunning staat toe om 12 evenementen te organiseren verdeeld over 45 dagen per jaar. Als het gaat om de hoeveelheid was de gemeente al van zins dat aantal dagen in te perken, vertelde wethouder Thierry van Vugt deze week aan de gemeenteraad. Zijn collega, Rogier Tetteroo noemde recent drie a vier festivals met hoge geluidsbelasting een wenselijk maximum aantal per jaar. “Dat is niet iets dat door de uitspraak is veranderd”, besloot van Vugt.

De realiteit is de ambtelijke werkelijkheid hierin ver vooruit. Niet alleen zit de gemeente al op een lijn met de omwonenden, die in hun pleitnota vragen om maximaal drie festivals per jaar. Ook komt GOUDasfalt lang niet aan het aantal van 12 evenementen per jaar.

Eerste festival op GOUDasfalt: Riverdale Festival in 2018

Intensiteit
Verder heeft ook de intensiteit van het geluid een rol gespeeld in de uitspraak. De rechter rekent het de gemeente aan dat zij voor de vergunning geen geluidsonderzoek heeft laten doen. Daardoor weet de gemeente niet of het geluid op en in de woningen wel echt onder de wettelijke grenzen blijft. Zo’n akoestisch onderzoek loopt nu wel, vertelt wethouder van Vugt: “De verwachting is dat de resultaten van het akoestisch onderzoek in maart beschikbaar zijn, zodat we op tijd zijn voor het evenementenseizoen begint”.

Nieuw bestemmingsplan
Van Vugt deed zijn uitspraken in de raadsvergadering van 15 januari. Die stond voor een groot deel in het teken van het nieuwe ‘verbrede bestemmingsplan’ voor GOUDasfalt. Het doel is om samen met de omgeving en met inbreng van andere Gouwenaars tot een modern, nieuw bestemmingsplan te komen die het fabrieksplan moet vervangen. De pilot heeft ook als doel om vast te oefenen voor de nieuwe Omgevingswet, die 2021 in werking treedt. Wethouder Tetteroo verzekerde de gemeenteraad dat draagvlak onder Gouwenaars (en omwonenden) ook in de toekomst een voorwaarde blijft voor het organiseren van activiteiten op het GOUDasfalt terrein. Ongeacht de uitkomst van het akoestisch onderzoek.

Afwachten
Volgens een jurist van GOUDasfalt is het nog ‘niet helemaal duidelijk’ hoe de uitspraak gaat uitpakken voor het terrein. Het zou kunnen betekenen dat het moeilijk wordt om nog house feesten voor jongeren te organiseren. Als het gaat om deze piek belasting zal het GOUDasfalt terrein ook weer niet al te veel veranderen. De stichting organiseerde vorig jaar één house evenement: House Fabrique. Op veel andere momenten is het enige geluid dat er klinkt dat van de vogels.

tekst: Peter Riphagen

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl