Weekblad deGouda digitaal

Ondernemers en gemeente willen economie versterken

#Gouda – Het platform Gouda Onderneemt! heeft samen met de gemeente Gouda een Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 opgesteld. Het actieprogramma zet in op een vitale stad, een vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid. Dit programma is het resultaat van steeds intensievere samenwerking met ondernemers die begon in 2009 met de oprichting van het OndernemersFonds Gouda.

Het platform Gouda Onderneemt! is een samenwerkingsverband van de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening (RHID), Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG), VNO-NCW RijnGouwe en de Goudse Business Club (GBC). Het platform is in maart 2013 opgericht met ondermeer als doelstelling het gezamenlijk behartigen van de belangen van het Goudse bedrijfsleven en het organiseren van lokale als ook regionale netwerkmomenten. Gouda Onderneemt! en de gemeente Gouda trekken samen op in een aantal omvangrijke en belangrijke thema’s die van cruciaal belang zijn voor ondernemers in Gouda en de directe omgeving.

Het Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 kent acht thema’s:
1. Structuurversterking
2. Ruimtelijk beleid
3. Vestigingsklimaat en Dienstverlening
4. Innovatie en Kennismanagement
5. Ondernemerschap en Starters
6. Stadsmarketing en Toerisme
7. Programma Binnenstad
8. Onderwijs en Arbeidsmarkt
In totaal zijn er voor 2014 en 2015 onder deze acht thema’s 21 speerpunten benoemd, zoals het bevorderen van de samenwerking van het MKB door het organiseren van sectorbijeenkomsten, het aanpakken van de kantorenleegstand, en een gezamenlijke lobby voor een containerterminal. Daarnaast moeten ook de startersdagen en de Ondernemersprijs Midden-Holland een doorstart krijgen.

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl