Weekblad deGouda digitaal

Onderzoek gemeente Gouda: meer doen om milieu te beschermen tegen rubbergranulaat

Gouda – De resultaten van het onderzoek naar het effect van infill (bekend als rubbergranulaat) op de Goudse kunstgrasvelden zijn deze week bekend gemaakt. Er worden twee aanbevelingen gedaan: een tegen de verspreiding van microplastics (uit plastic infill) en een tegen verspreiding van zink uit rubbergranulaat (SBR). Ook is onderzocht hoe de gemeente meer kan doen om milieuschade door infillmateriaal te voorkomen. De aanbevelingen zijn overgebracht aan de gemeenteraad.

Januari dit jaar bracht Weekblad deGouda naar buiten dat er in Gouda te weinig gedaan wordt om het milieu tegen infill-materialen van kunstgrasvelden te beschermen. Op initiatief van de Partij voor de Dieren vroeg de gemeenteraad wethouder Michiel Bunnik daarop om maatregelen. Deze stelde een onderzoek in naar de infillmaterialen en hoe deze beter kunnen worden beheerd.

Milieurisico
Uit de uitkomsten volgen allereerst twee aanbevelingen; een voor het gebruik van rubbergranulaat (SBR, hergebruikte autobanden) en een voor plastic (TPE). Het probleem met rubbergranulaat, zegt het onderzoek, is dat er zink kan uitspoelen. In principe komt dit in de lava- en zandlagen onder het veld terecht, schrijft men, en beschermt dit het milieu afdoende. Voor TPE (plastic) geldt dat maatregelen nodig zijn om verspreiding van het materiaal buiten de velden te voorkomen.

Maatregelen
Al voor het onderzoek werd gestart heeft de wethouder er bij de sportclubs op aangedrongen zo goed mogelijk met de infill om te gaan. Gebruik van schoonlooproosters, uitkloppen van voetbalsokken en instructies vermelden bij het grasveld werden toen al benadrukt. Het onderzoek voegt daar nu een paar acties aan toe. De belangrijkste zijn het aanbrengen van kantplanken rond het veld, het aanleggen van betere inloopvoorzieningen en het bouwen van een filterput zodat infillmateriaal niet in het milieu terecht komt. Zo’n filterput kan ook het zogenoemde uitloochen (uitspoelen) van zink uit rubbergranulaat tegengaan.

Kostenraming
Voor de maatregelen is ook al een kostenraming gegeven. Kantplanken kosten de gemeente het meeste, eenmalig 130.000 euro, voor filterputten in het drainagesysteem is 72.000 euro nodig. Goedkoper zijn inloopvoorzieningen (30.000 euro) en filterputten in straatkolken (28.000 euro). De gemeente stelt dat deze posten niet op de begroting staan maar weet dat zij volgens de wet een zorgplicht heeft. Hier niet aan voldoen kan, zoals op meerdere plaatsen in Nederland, leiden tot een boete en dwang van de rechter. Dat maakt de maatregelen niet goedkoper. Het is nog niet bekend welk gevolg aan het onderzoek gegeven wordt.

Later meer over de reactie van de Goudse politiek op de uitkomsten.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android  

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl