Weekblad deGouda digitaal

‘Onrust over bouw van hoge woontorens tegenover een laagbouwwijk’

Gouda – Naar aanleiding van een voorlichtingsbijeenkomst op 2 oktober jl. is er onrust ontstaan over bouwplannen van de Gemeente Gouda. In de laagbouwwijk gevestigd aan de Jan van Riebeecklaan-van Hensbeeksingel is onthutst gereageerd op de plannen om aangrenzend aan hun wijk twee woontorens te plaatsen van meer dan 50 meter hoog (circa 14 etage s).

De torens zijn namelijk gepland langs de Mijssingel op het voormalige terrein van de Blokker locatie. Al in het jaar 2006 hebben de bewoners van de woonwijk te kennen gegeven dat een bouwhoogte van meer dan 20 meter niet acceptabel te vinden. Zij stellen hierbij dat er aangepast gebouwd moet worden gebouwd,wat wil zeggen dat er geen extreme hoogte verschillen tussen de bestaande woningen in hun wijk en de nieuw te bouwen woningen mogen optreden. Een hoogte van maximaal 20 meter zou aanvaardbaar zijn. Verder is in de door de gemeente Gouda vastgestelde Hoogbouwnota op bladzijde 39 de term aangepast bouwen vermeld.

Indien de gemeente Gouda de plannen toch ongewijzigd zou doorzetten betekent dit voor onze woonwijk : daling van de prijs van woningen (planschade) , geen of gering zonlicht,verdwijnen van het uitzicht en toename verkeerslawaai. Ook zal het aanzicht en het woonleefklimaat van de wijk gaan verslechteren. De hoop in deze situatie is gevestigd
op creatieve oplossingen van de projectleiders/ontwikkelaars van de Gemeente Gouda.
Deze kunnen er namelijk voor zorgen dat het welbevinden en leefbaarheid in de wijk gewaarborgd kunnen blijven en dat de rust weer kan terugkeren.

Meer weten over de hoge woontorens? Lees deGouda digitaal van 4 oktober.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl