Weekblad deGouda digitaal

Opbrengst frequentieveiling gaat 12 keer over de kop

Op dinsdag 4 en woensdag 5 februari vond een frequentieveiling plaats van 4 verschillende regionale kavels. Een veiling waarbij de staat in totaal €496.700 euro ophaalde. Een factor 12 hoger dan op basis van historische informatie verwacht kon worden. Uit onze reconstructie blijkt dat er duidelijk sprake is van overvraging, een strategische aankoop en zakelijk onachtzaam bieden. Wat is hier gebeurd? Wie zit er achter het bedrag van €365.000 euro dat betaald is voor 1 regionaal kavel (B05).

Even de structuur uitleggen
De veiling vindt plaats onder leiding van het Agentschap Telecom, deze organisatie valt onder departement EZK. De screening van de deelnemers aan de veiling wordt echter uitgevoerd door het Commissariaat voor de Media (CvdM) welke onder het departement OCW valt.

Wie mogen er meedoen?
Elk mediabedrijf dat beschikt over een uitzendlicentie mag meedoen. Met dien verstande dat een mediabedrijf na het verkrijgen van deze nieuwe frequenties geen groter demografisch bereik mag hebben dan 30% (de demografische ruimte).

Hierdoor kunnen de grote mediabedrijven met landelijke radiozenders, zoals DPG Media (Qmusic) of Talpa (o.a. Radio538), niet deelnemen aan deze veiling.

Wat werd er geveild?
De veiling betrof licenties om commerciële radio-uitzendingen te verzorgen op de analoge FM-band en daarnaast ook digitaal op DAB+. Het gaat specifiek over 4 verschillende kavels met ieder een eigen demografisch bereik. Zie tabel afkomstig uit de publicatie in de Staats Courant.

Kavel B05 is verreweg het grootste kavel met een demografisch bereik van 16,77% en omvat een groot deel van de Randstad (inclusief Amsterdam) opgebouwd rondom 10 FM-gebieden met bijbehorende FM-frequenties. De andere kavels zijn enkele zenders voor een klein gebied. De kleinste B34 betreft bijvoorbeeld een zender van 50 Watt in het plaatsje Stadskanaal. Een beetje zendamateur heeft een sterkere zender bij wijze van spreken.

Voor hoeveel jaar krijg je de licentie?
De licenties zijn geldig tot september 2022. Dus praktisch gezien nog 2 jaar. Normaliter krijg je een frequentie voor een periode van minimaal 8 jaar, zodat het mogelijk is om ook een rendement te maken met de FM-frequentie. De reden voor deze korte duur is gelegen in een besluit van de minister dat alle FM-frequenties in september 2022 opnieuw geveild gaan worden. In een periode van 2 jaar is het zeer lastig om de investeringen welke benodigd zijn om een radiostation op te bouwen terug te verdienen inclusief de veilingkosten.

Borgbetaling
Om als deelnemer mee te mogen doen met de veiling dient vooraf een borg te worden betaald per kavel waarop de deelnemer inschrijft. De borg geeft de overheid enige zekerheid dat een deelnemer over geld beschikt om het geveilde ook daadwerkelijk te kunnen kopen.

De borg staat natuurlijk ook in verhouding tot hetgeen geveild wordt. Voor kavel B05 werd €15.000 borg gevraagd, voor de overige drie kavels moest €10.000 per kavel worden borg gesteld.

Opbrengst in het verleden
Het grootste kavel, B05 heeft al een behoorlijke geschiedenis tijdens zijn cyclus van 8 jaar. Zo werd het eerst gratis uitgegeven via een beauty contest. Deze partij bleek niet in staat om het tot een succes te brengen waardoor de overheid het kavel in 2017 heeft teruggevorderd. Daarna is het in het voorjaar van 2018 opnieuw geveild. Dit leverde de staat via de veiling €50.000 euro op. De licentie was geldig tot september 2022. Effectief dus toen nog 3 jaar. De bieder bleek niet in staat om het geboden bedrag van €50.000 te voldoen. Waarna met een vertraging van ongeveer een jaar deze dinsdag 4 februari het kavel B05 opnieuw in veiling is gebracht.

Verwachte opbrengst kavel B05
In 2018 werd €50.000 euro betaald voor kavel B05 met een effectieve gebruiksduur van ~3 jaar. Ruim een jaar later wordt dit kavel opnieuw geveild, met nu dus nog een effectieve gebruiksduur van ~2 jaar.

De te verwachten opbrengst van kavel B05 zou op basis van de vorige veiling nu ergens tussen de €25.000 en €40.000 moeten liggen.

Hoewel veilingen zich natuurlijk niet laten voorspellen betreft het veilen van een FM-kavel iets anders dan bijvoorbeeld het veilen van kunst. Achter een FM-frequentie zit een radiostation met een business case. De kosten voor het in de lucht houden van de zenders en de te verwachten reclame-inkomsten zijn prognosticeren.

Dat de overheid rekening hield met een opbrengst van tussen de €25.000 en €40.000 valt op te maken uit de gekozen hoogte van de borgstelling van €15.000.

Verloop van de veiling voor kavel B05
Voor dit rapport beperken we ons tot kavel B05. De opbrengsten van de andere 3 kavels roepen ook zeker vragen op.

Kavel B05 is uiteindelijk weggegaan voor €365.000 euro. Zo’n 10-12 keer de reële waarde. Dat hier iets bijzonders aan de gang was bleek ook uit het biedingsverloop van de winnaar.

Het is opmerkelijk om moedwillig zoveel boven het door de veiling voorgestelde bedrag te bieden. Blijkbaar speelde geld geen rol.

Wie is de winnaar van kavel B05?
Het kavel is gewonnen door het bedrijf met de naam “Radio Limburg 97FM B.V.”

Uiteraard maakt dit bedrijf onderdeel uit van een BV-structuur, waarvan uiteindelijk 1 persoon eigenaar is. Alle BV’s hebben hetzelfde vestigingsadres. Dit betreft een leegstaand woonhuis in de plaats Laren welke tot vandaag onder voorbehoud is verkocht.

De BV-structuur van de winnaar van kavel B05:

Uit de jaarrekening van de Kamer van Koophandel (laatste update 2018) blijkt dat dit bedrijf is geregistreerd in Maastricht maar gevestigd in Laren. Het heeft 0 medewerkers in dienst en een werkkapitaal €15.785. Dit bedrijf kan op basis van de KvK gegevens nimmer een bedrag van €365.000 betalen.

Radio Limburg 97FM B.V. beschikt in Limburg over een regionaal kavel waarop Qmusic wordt uitgezonden onder de naam Qmusic Limburg. Qmusic beschikt niet zelfstandig over radiodekking in Limburg. Door het eerder genoemde demografische ruimte principe van 30% kan Qmusic ook niet zelfstandig uitbreiden door het verwerven van een regionaal kavel. Maar via deze u-bocht is Qmusic nu toch herkenbaar in Limburg.

Qmusic is eigendom van DPG media (ook wel de Persgroep genoemd). De grootste krantenuitgever van Nederland. DPG media is in handen van een Belgische eigenaar. Eerder is in een Internetprogramma van Robert Jensen uitgelegd dat dit Belgische bedrijf met Belgisch subsidiegeld de Nederlandse media aan het opkopen is.

Zie de Jensen youtube video:

DPG media heeft recentelijk aangekondigd om het Belgische radiostation “Joe” naar Nederland te halen. Het Belgische radiostation “Joe” is van dezelfde Belgische eigenaar als DPG Media.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl