Weekblad deGouda digitaal

Operatie Steenbreek: steen eruit, plant erin

Gouda – Op een recente kaart van de Gemeente Gouda (Structuurvisie Groen) is de Kadenbuurt herkenbaar aan de diep oranje kleur. Blauwe streepjes geven de wateroverlast weer die er kan ontstaan bij zware buien. Verderop, in Bloemendaal bij de geluidswal, is de kaart kleurloos. Het maakt pijnlijk zichtbaar hoe kwetsbaar de Kadenbuurt wordt wanneer hitte en hoosbuien in de toekomst vaker voorkomen. En de oplossing? Die staat zaterdag voor de deur: Operatie Steenbreek.

De slechte score van de Kadenbuurt is namelijk grotendeels te wijten aan de hoeveelheid verstening in de wijk. De temperatuur kan hierdoor op een warme zomerdag wel twee tot drie graden hoger uitvallen dan in een groene wijk. Bovendien stroomt het regenwater hierdoor lastiger weg. De Operatie Steenbreek moet daar verandering in brengen. Onder het motto ‘steen eruit, plant erin’, proberen de gemeente en een groep tuinambassadeurs mensen te stimuleren de tegels in hun tuin te verruilen voor groen. Want dat heeft vele voordelen.

Minder hittestress

Hittestress is de term voor de verhoogde temperatuur in stedelijk gebied. Het ontstaat wanneer (straat)stenen de zonnewarmte opslaan en nog lange tijd afgeven. Groen daarentegen absorbeert zonnewarmte en dat kan in de stad wel een paar graden verschil maken. De noodzaak om die hitte te bestrijden is toegenomen door de verwachtte klimaatverandering. Maar het is ook gewoon een kwestie van voortschrijdend inzicht.

Ruimte voor regenwater
Een ander probleem van de versteende stad is dat het regenwater er slecht weg kan. Valt het op verharding, dan stroomt het regelrecht de riolen in. Valt het op groen, dan kan het water wegzakken in de bodem. Zo helpt meer groen bij zware buien de riolering te ontlasten. Ook dit is dus een maatregel die past in het plaatje van klimaatverandering.

Schone lucht en welzijn
En dan zijn er nog een aantal kleinere, maar niet te vergeten, effecten. Dat groen ons welzijn verhoogt bijvoorbeeld en de stress vermindert. En natuurlijk dat groen CO2 opneemt en zorgt voor een schonere lucht. Bovendien helpt het om de (mede door klimaatverandering) afnemende biodiversiteit in de stad niet te laten verminderen.
Groener Gouda
De Operatie Steenbreek past in het grotere plaatje van de vergroening van Gouda. De Operatie richt zich op vrijwillige initiatieven van bewoners en wordt in Gouda ondersteund door tuinambassadeurs. Dat zijn vrijwilligers van de organisaties IVN en KNNV, die Gouwenaars adviseren hoe zij hun steentje kunnen bijdragen. Voor een groener Gouda is er behalve Operatie Steenbreek ook een Groenfonds; een gemeentefonds waaruit bewoners gezamenlijke initiatieven kunnen bekostigen. Het nieuwe groen bij de spoortunnel is hiervan een mooi voorbeeld. De gemeente Gouda heeft bovendien een Raadsbrede werkgroep aangesteld om na te denken wat zij zelf kunnen doen. Alles in de hoop dat Gouda uitgroeit tot een groenere stad.

Meedoen? Kijk op: www.maakgoudaduurzaam.nl

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl