Weekblad deGouda digitaal

Pand Verzetsmuseum verkocht

Gouda – Verzetsmuseum Zuid-Holland heeft het pand aan de Turfmarkt in Gouda, waarin het is gevestigd, verkocht. Na een grote eindtentoonstelling rond het landelijke thema ‘Verzet’ sluit het museum daarom vanaf 1 november definitief de deuren aan de Turfmarkt 30.

Het beëindigen van de activiteiten die sinds 1985 op de huidige locatie plaatsvonden is een bewuste keuze. Het vindt plaats in het kader van een nieuwe toekomst die Verzetsmuseum Zuid-Holland onder een nieuwe naam op een nieuwe locatie voor ogen staat. Die nieuwe locatie is volgens plan de Chocoladefabriek, waar in nauwe samenwerking met de Stadsbibliotheek, het Streekarchief Midden-Holland, Kruim en de Drukkerswerkplaats aan die nieuwe toekomst vorm kan worden gegeven.

Op een bij deze tijd passende wijze zal op de tweede etage van de Chocoladefabriek met verrassende allianties meer het accent worden gelegd op hedendaagse vraagstukken rond burgerschap, democratie, vrijheid en daarmee verwante thema’s.

Om de nieuwe toekomst te kunnen realiseren wordt nog voor de gemeenteraadsverkiezing een plan voorgelegd aan de gemeente Gouda. Het streven is om medio 2019 op de tweede etage van de Chocoladefabriek in te kunnen trekken.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl