Weekblad deGouda digitaal

Papieren Tijgers: 70. Kazerne te koop

Johan Weeber die tot voor kort in de Goudse gemeenteraad zat voor Gouda Positief baseerde zijn boek op ware gebeurtenissen tussen 2010 en 2018. “Uit respect voor sommige politici zijn bepaalde zaken in dit boek verzonnen. Uit respect voor de kiezers is al het overige zo waarheidsgetrouw mogelijk opgeschreven.” 
Het boek verschijnt als feuilleton in deGouda Digitaal.

70. Kazerne te koop

In Solingen-Noord ligt een groot terrein met daarop een kazerne van het Duitse leger. De Von Lippe Biesterfeld Kazerne, oftewel de VLB, zoals deze wordt genoemd, staat al jaren leeg. Het gebouw wordt deels antikraak ingevuld met hobbyisten en kleine ondernemers. Onder andere fotograaf Herman Naber, een BioDanza instituut en huiswerkbegeleiding hebben zich er gevestigd. Ik heb er wel eens een rondleiding gehad van Herman, toen we er als gezin een fotoshoot hebben gemaakt. Het meest indrukwekkend vond ik het hart van het gebouw bestaande uit een bunker met muren van een meter dik,  een bomvrij dak en een aantal kamers voor bestuurders, voor als het tot een kernaanval vanuit Rusland zou komen. Angst voor de Koude Oorlog, nog niet zo lang geleden bestond het nog.  In de middelste kamer stond nog een vaste oude rode telefoon zonder draaischijf. Als men de hoorn opnam in tijden van crisis was er een directe verbinding met de legerleiding. Er wordt dan ook gefluisterd dat deze bunker bedoeld was als geheime schuilplaats voor de regering van ons land.  Maar er wordt nog veel meer gefluisterd over deze kazerne. Zo zou er een geheim ondergronds gangenstelsel bestaan, dat op geen enkele bouwtekening is aangegeven, in verband met de veiligheid. En de bunker zou niet alleen bomvrij zijn, nee,  hij zou zelfs een kernbom a la Hiroshima kunnen doorstaan. 

De  leegstaande Von Lippe Biesterfeldt Kazerne ligt ideaal aan de rand van een woonwijk aan een fiets en OV-route naar een aantal middelbare scholen. Diverse projectontwikkelaars hebben er al plannen voor woningbouw gemaakt. Deze zijn echter niet van de grond gekomen. Want de kazerne is geen eigendom van de gemeente, maar van het Reich.  Dat wil alleen verkopen in de huidige staat. Het Reich accepteert geen ontbindende voorwaarde om woningen te mogen bouwen. De bestemming is door het vorige college met een CDU wethouder nog gewijzigd naar maatschappelijke doeleinden. Dus er mogen alleen scholen, kerken, bejaardenhuizen en dat soort zaken gerealiseerd worden. Het vastgoedbedrijf van het Reich is dan ook in gesprek is gegaan met de initiatiefnemers voor een enorme moskee op deze locatie. In Solingen is ongeveer 12 % van de bevolking islamitisch, zo’n 10.000 mensen. Er zijn drie kleine moskeeën in Solingen, in oude, vaak verborgen panden, zodat de islamitische gemeenschap al jarenlang op zoek is naar een ruimte waar ze trots en massaal hun geloof kunnen belijden. En daarnaast onderwijs kunnen geven, hun doden kunnen wassen en thee kunnen drinken.  De locatie en het pand van de voormalige kazerne lijken hiervoor ideaal. Wat ook ideaal is, is dat de directeur van het vastgoedbedrijf, Rachid Arrazan, het latere parlementslid voor DUNK, zo zijn voorkeuren heeft. De gesprekken over de aankoop schijnen dan ook bijzonder goed te verlopen. Volgens Farid van onze fractie is het een gelopen race. “Wij Marokkanen helpen elkaar altijd!” zegt hij. Tot groot verdriet van een tweetal schooldirecteuren die ook hun oog op deze locatie hebben laten vallen maar door het Reich buiten de deur worden gehouden.

Onze fractie is een voorzichtig voorstander van een moskee op deze locatie, omdat wij, net als de initiatiefnemers, geloven dat hiermee veel raddraaiers in de Solingse samenleving beter in het gareel kunnen worden gehouden. Veel jongeren uit deze gemeenschap zwerven noodgedwongen ’s avonds op straat omdat er helemaal niets voor ze te doen is in de stad. Thuis vervelen ze zich en de moskeeën zijn te klein voor opvang. Deze groep veroorzaakt veel overlast en komt gemakkelijk in de criminaliteit terecht. Of  raakt onder invloed van radicale predikers.  Het bestuur van de nieuwe moskee heeft ons bezworen dat ze dit kunnen tegengaan vanuit een modern, goed ingedeeld pand.  Bij sommigen van ons bestond daar wel twijfel over, maar een bezoek aan een grote moskee elders in het land heeft deze twijfel grotendeels weggenomen. We zitten nog wel met de omvang van de moskee in onze maag, en juist die omvang leidt ook tot erg veel weerstand in Solingen-Noord. 

De gemeente Solingen heeft een eerste recht van koop op panden die vanuit het Reich worden aangeboden. Op deze manier kan de gemeente dus enige invloed uitoefenen op de verkoop.  Daarom staat dit onderwerp op de agenda van één van de coalitieoverleggen waar John en ik aan deelnemen. Het coalitieoverleg is het bekende achterkamertjes overleg op de zevende verdieping, waarin de wethouders en fractievoorzitters van de coalitie, soms wanhopig, proberen de gelederen gesloten te houden. John en ik nemen vaak een middenpositie in te midden van onze heetgebakerde collega’s  en weten daarmee meestal de gemoederen weer wat te sussen. Ook deze keer  hebben we een compromis bedacht waarvan we denken dat iedereen zich daarin zou moeten vinden. We stellen voor de VLB kazerne in te vullen met een wat kleinere moskee én twee scholen op hetzelfde terrein. We hebben laten uittekenen dat dit fysiek past op het terrein.  Zo slaan we weer eens meerdere vliegen in één klap. In het door alle coalitieleden getekende akkoord staat: “De kazerne moet een passende maatschappelijke functie houden, bijvoorbeeld een school en/of een gebedshuis.”  Onze coalitiepartners knikken als John op overtuigende wijze het woord voert over het compromis. Maar we hebben buiten Ronnie Verkoel van de Liberalen gerekend, die ondanks hun handtekening stelt:   ”En/ of betekent dat we een woordje weg mogen strepen. Wat wethouder Lara en mij betreft strepen we dus het woordje “en” weg, houden we “of” over. En dan komt er dus géén moskee, maar alleen die scholen. Ik snap dat de linkse wegkijkers in deze coalitie een moskee aan hun achterbannen hebben beloofd, maar wij hebben daar niets mee.” bast Ronnie met donkere stem en priemende blik in de richting van vooral Romero van de SDAP, die zich zichtbaar zit te ergeren en begint te sputteren, maar Ronnie vervolgt bijna schreeuwend: “Wég met die mega-moskee, man, dat wil die buurt ook helemaal niet!“

Door Johan Weeber


Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl