Weekblad deGouda digitaal

Papieren Tijgers 76. Van moskee naar AZC

Johan Weeber die tot voor kort in de Goudse gemeenteraad zat voor Gouda Positief baseerde zijn boek op ware gebeurtenissen tussen 2010 en 2018. “Uit respect voor sommige politici zijn bepaalde zaken in dit boek verzonnen. Uit respect voor de kiezers is al het overige zo waarheidsgetrouw mogelijk opgeschreven.” 
Het boek verschijnt als feuilleton in deGouda Digitaal

76. Van moskee naar AZC

Enkele dagen na het afketsen van de plannen met de Von Lippe Biesterfeld kazerne meldt zich het Zentrale Aufnahme Asylbewerbern (ZAA) bij burgemeester Schumacher. Zij hebben de VLB kazerne gespot als groot pand is met de goede bestemming voor een asielzoekerscentrum . En er is dringend behoefte is aan huisvesting van de stroom asielzoekers. Schumacher brengt hierover een persbericht uit, met furieuze reacties uit Solingen Noord tot gevolg. Eddie von Broecksack op de lokale TV: “Onze wijk wordt nu teruggepakt door het college omdat wij tegen hun plannen waren. Ik heb informatie waaruit blijkt dat het college zelf het ZAA gebeld heeft om ze te vragen een AZC in onze wijk te vestigen. Uit pure wraakzucht.“ Zijn medebewoonster Sacrata Osterfrau zegt in de krant:” We hebben niks tegen asielzoekers, maar net als moslims passen ze gewoon niet in onze wijk. Met al die scholen ernaast, en dan al die jongemannen in zo’n gebouw,  vol testosteron, onze dochters zijn gewoon niet veilig, kijk maar eens naar wat er in Frankfurt is gebeurd met al die aanrandingen.” Ik krijg een ontzettend déja vu gevoel als ik dit allemaal hoor en lees. “Ik wil niet weer zo’n circus”, zeg ik op een fractievergadering tegen mijn fractiegenoten. We zijn allemaal nog moe en aangeslagen van het politieke geweld rondom de moskee. Willem zegt: ”We moeten ons er gewoon niet meer  mee bemoeien, dat lijkt me het beste.” Instemmend geknik van de rest. Hij vervolgt: ”Als raad hebben we er ook geen bemoeienis meer mee, het pand is niet van de gemeente, maar van het Reich, en een asielzoekerscentrum past gewoon binnen de bestemming. Dus, als het Reich en ZAA dat willen, gebeurt het gewoon. Bovendien is dit een tijdelijke invulling, dat is anders dan bij het vorige plan.” En aldus besluiten we om deze beker aan ons voorbij te laten gaan en geen standpunt in te nemen. Op internet krijgen we nog wel de wind van voren, aangezien ik bewoners ooit gedreigd zou hebben met een asielzoekerscentrum als de andere plannen zouden afketsen: “Zie je wel, De Wever heeft geregeld dat er nu ook zo’n centrum komt”. Ik mag er niet op reageren van de fractie. Deze keer krijgt Schumacher de meeste kritiek van de wijk, aangezien hij de woordvoerder is en de contactpersoon namens de gemeente met het ZAA. Hem wordt van alles verweten, onder andere dat hij zo’n voorstander is van een AZC omdat hij carrière zou willen maken als burgemeester en dit goed zou staan op zijn CV. Schumacher wil natuurlijk niet in zijn eentje Kop van Jut zijn en probeert de raad steeds mee te laten praten over dit dossier. Om medeverantwoordelijkheid te creëren.  Wij houden dat steeds af, maar de andere partijen staan te popelen om nog een keer aan te geven hoe belangrijk het is dat er nu wél naar de wijk geluisterd wordt. Terwijl ze weten dat ze niets te zeggen hebben over de komst van een AZC op deze locatie. Huberto Rossini en Leo Prins van de twee grootste christelijke partijen komen in een enorme spagaat terecht. Ik kan een gevoel van leedvermaak niet onderdrukken. Een groot deel van de christelijke achterban wil graag dat asielzoekers goed en humaan opgevangen worden in Solingen. En wil ook daadwerkelijk hulp bieden. Er worden al kerkelijke acties op touw gezet, zoals talencursussen en “koken met asielzoekers” clubjes. Maar de door het christelijke antimoskee standpunt pas verworven aanhangers in de wijk zijn ook tegen een AZC. Huberto en Leo kronkelen zich, als palingen in een emmer snot, in allerlei bochten om enerzijds het hulpvaardige deel van hun achterban te bedienen, en anderzijds de nieuwe aanhangers van hun partijen vast te houden.

Dan staat er plotseling een bestuursovereenkomst inzake het AZC op de raadsagenda, op verzoek van Schumacher, waarop de raad zogenaamde wensen en bedenkingen kan uiten. Als fractie vinden we dit buitengewoon onverstandig. In veel steden in Duitsland zijn rellen en vechtpartijen uitgebroken als de komst van een asielzoekerscentrum op de raadsagenda stond. Uitgerekend in Solingen kan er, en dat is echt een zeldzaamheid, een asielzoekerscentrum komen zonder bemoeienis van de gemeente en wat doet onze burgemeester? Die agendeert zodra hij de kans krijgt, de komst toch in de gemeenteraad. Waardoor gesuggereerd wordt dat we er toch wat over te zeggen hebben en je het tumult over je afroept. De geschiedenis van een jaar geleden herhaalt zich. We krijgen weer een zaal vol boze bewoners, extra beveiliging en een vreselijke raadsvergadering. Deze keer ontbreken de islamieten. Wel zitten er enkele verdwaalde christelijke hulpvaardigen op de tribune, een enkeling met brei- of haakwerkje. Zij bekijken met verbijstering de tegenstanders van het asielzoekerscentrum, die zich stevig roeren in de zaal, hoewel ze enkele keren tot stilte worden gemaand. Mijn bijdrage beperk ik tot het statement dat wij geen wensen en bedenkingen indienen op deze bestuursovereenkomst. Ik wrijf er nog even fijntjes in dat dit een verantwoordelijkheid is van het college, in dit geval de burgemeester, en dat onze gemeenteraad juridisch gesproken geen moer te zeggen heeft over de komst van een asielzoekerscentrum. Boegeroep en hoongelach vanuit de zaal vallen mij ten deel. Dat was te verwachten maar ik ben toch weer teleurgesteld in de aanwezige schreeuwers. Sommigen hebben kennelijk liever dat je ze voorliegt, dan dat je ze de harde waarheid vertelt. Dankzij een overmacht aan politie in de zaal blijven gelukkig wel spreekkoren of vechtpartijen, zoals in andere gemeenten is gebeurd, uit.

Een paar maanden na de raadsbehandeling laat het ZAA plotseling weten geen AZC meer  te willen in de VLB kazerne omdat de stroom asielzoekers sterk verminderd is. Solingen Noord zoals het Hoort viert feest in de pers. Eddie von Broecksack wordt geciteerd: ”Opnieuw hebben wij een groot gevaar voor de wijk weten tegen te houden. Na de islamieten hebben we nu asielzoekers weten weg te werken. Nu gaan we aan de slag met het college. Dat verderfelijke stelletje onbenullen moet ook zo snel mogelijk weg.”

Door Johan Weeber

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl