Weekblad deGouda digitaal

Papieren Tijgers deel 19

Johan Weeber die tot voor kort in de Goudse gemeenteraad zat voor Gouda Positief baseerde zijn boek op ware gebeurtenissen tussen 2010 en 2018. “Uit respect voor sommige politici zijn bepaalde zaken in dit boek verzonnen. Uit respect voor de kiezers is al het overige zo waarheidsgetrouw mogelijk opgeschreven.” Het boek verschijnt als feuilleton in deGouda Digitaal.

19. Moddergooien

Met de kersverse fractie, bestaande uit Willem, Marjorie, John en ik overleggen we na afloop over de integriteitsavond waarin Koorneef openbaarde dat ie een vertrouwelijke brief van onze fractie heeft gehad. Marjorie is flink geschrokken, en zegt: “Snappen jullie nou waarom hij dit nu aan de raad meedeelt? Hij gooit toch zijn eigen glazen in nu?” John denkt het wel te begrijpen: “Aanval is de beste verdediging, heeft hij gedacht. En hij weet dat een ruime meerderheid van de raad achter hem gaat staan. Ook al is het maar omdat een deel van de raad in het geheim op de hoogte was.” Ik zeg: “Dat zal het zijn. Maar de inwoners van Solingen staan achter ons. Ik spreek in mijn winkel veel klanten die naar aanleiding van Koorneef’s interview in de krant zeggen dat zijn handel en wandel in Xai-Xai tot op de bodem moet worden uitgezocht. En dat zijn dan nog de mildere reacties.” Een week na de integriteitsavond krijgen we bericht van de griffie dat er een besloten raadsavond over de ‘Casus Koorneef’ zal plaatsvinden, dat wil zeggen wederom zonder publiek of pers. Vreemd genoeg ontdek ik enige tijd later dat het woordelijke verslag van deze avond gewoon op internet te vinden is.

“Ik voorspel je dat het vuurwerk wordt. We krijgen de hele raad over ons heen, met uitzondering van Stolz en Solingen Vooruit“, zeg ik tegen John. “Tja Joop, jij wilde toch zo nodig de politiek in om dit soort zaken aan de orde te stellen? Dan is dit de consequentie, jongen!” probeert John de zaak luchtig te houden. “Maar laat mij deze keer de klappen maar opvangen, ik zal wel woordvoerder zijn, die brief was immers mijn idee.” We zien enigszins op tegen deze raadsavond. Niet omdat we bang zijn voor de negativiteit vanuit de raad, daaraan zijn we al snel gewend geraakt, maar vooral vanwege de verslaglegging in de pers. Hoewel het een besloten bijeenkomst betreft, weet je nooit hoe de raadscollega’s de pers toch gaan informeren. Onze fractieleden, behalve de gepensioneerde Willem, hebben naast het raadslidmaatschap ook nog een bedrijf, een maatschap, een dienstbetrekking in Solingen. Al teveel negatieve publiciteit over jezelf kan aanzien, omzet of zelfs je baan kosten. Een reden waarom veel mensen de politiek niet in willen of durven. Of, als ze er dan wel in zitten, niet kritisch durven te zijn. Ruud de Zwart van het Solings Dagblad, is een ondoorgrondelijke journalist, we hebben hem al vaker te woord gestaan en bijna altijd sloeg hij nét de plank mis in zijn artikelen. Daarnaast hebben we werkelijk geen idee wat Darinka Pieters van de Solingse Post, een vertrouwelinge van Koorneef, die nota bene mee is geweest met de reis naar Xai-Xai, gaat schrijven. Tot nu toe is Darinka Pieters naar ons als nieuwe partij ronduit vijandig geweest, zowel in haar wekelijkse column als in haar redactionele stukken. Maar nu is uitgerekend zij degene geweest die in een mailtje aan mij het meest open is geweest over het huis van Koorneef in Xai-Xai.

 

Ik heb het vermoeden dat ze opgelucht is dat ze op deze manier toch haar informatie kwijt kan, aangezien ze zoiets niet in haar krant kan zetten. Dat zou immers onmiddellijk ten koste gaan van haar vertrouwenspositie bij de burgemeester. Door deze positie krijgt ze als journalist vaak de primeur over allerlei actuele politieke zaken toegespeeld. Zwijgen loont op deze manier. De raadsavond over Koorneef begint. Voorzitter van de avond Vermouth van de Liberalen kondigt hoorbaar zenuwachtig aan dat Koorneef zelf geen onderzoek kan en wil laten doen naar zijn handelen in Xai-Xai. Hij laat het aan de raad over of zij een onderzoek willen. Koorneef heeft de raad onze brief toegestuurd, en ook zijn reactie daarop. Zelf is hij vanavond ook aanwezig, stoïcijns voor zich uit kijkend. Op volgorde van fractiegrootte komen de fractievoorzitters aan het woord. “Moddergooien, chantage en vreemdelingenhaat hebben hun intrede gedaan in deze raad met de komst van twee nieuwe partijen!”, zo begint Romero de Tetter van grootste partij SDAP zijn betoog. “Er is hier sprake van een onfrisse oprisping van discriminatie jegens de inwoners van Xai-Xai. Volgens SSS is er immers automatisch sprake van bevoordeling en belangenverstrengeling als er zaken worden gedaan met deze mensen. Hoe weet SSS dat? Zijn ze er soms zelf geweest? Of zijn alleen hun anonieme tipgevers daar geweest en moeten wij op basis van anonieme tips gaan besluiten om een onderzoek in te gaan stellen? De SDAP peinst er niet over om hierin mee te gaan.” Het betoog eindigt met een woud aan complimenten aan het adres van Koorneef, en met overslaande stem wenst Romero hem veel sterkte in deze strijd tegen de nieuwkomers. Verbeeld ik me dat nu of zie ik echt tranen glinsteren in de ogen van sommige raadsleden?

Door Johan Weeber

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl