Weekblad deGouda digitaal

Papieren Tijgers deel 58

De Papieren Tijgers zijn weer terug van weggeweest. Na een korte vakantie periode pakken de tijgers de draad op vanaf hoofdstuk 55. Johan Weeber die tot voor kort in de Goudse gemeenteraad zat voor Gouda Positief baseerde zijn boek op ware gebeurtenissen tussen 2010 en 2018. “Uit respect voor sommige politici zijn bepaalde zaken in dit boek verzonnen. Uit respect voor de kiezers is al het overige zo waarheidsgetrouw mogelijk opgeschreven.” Het boek verschijnt als feuilleton in deGouda Digitaal.

58. Objectief de beste

De besturen van Solingen Vooruit en onze partij Solingen Slijpt Scherp, die gezamenlijk met één lijst de verkiezingen zijn ingegaan, zijn bij elkaar geweest. Dit om een ei te leggen over de interne selectie van onze twee kandidaat-wethouders, John en Karel. Sjoukje Kuppens, onze voorzitter belt me: ”Nou, het ging eigenlijk heel goed, we waren er vrij snel uit dat objectief gezien de beste kandidaat de klus moet gaan klaren. Logisch toch? En dat we dat gaan beoordelen op basis van de CV’s van beide mannen, hun ervaring en een aantal andere zaken. En daarna nemen we een besluit wie onze gezamenlijke kandidaat is.”  In de dagen erna komen er twee heuse sollicitatiepakketten binnen bij het bestuur en de fractie. Afgesproken is dat de fractie ook meebeslist, die stemt immers in de raad over de wethouders. Al snel wordt bij ons duidelijk dat John de beste papieren heeft voor de beoogde portefeuille Financiën en Economie. De meeste bestuurservaring heeft. Ook zijn netwerk onder Solingse ondernemers is het best op orde, hij heeft in verschillende ondernemersbesturen gezeten. Karel niet, die is de laatste jaren naast het runnen van zijn adviespraktijk vooral politiek actief geweest. En we willen nu juist geen politiek dier als wethouder.

Een week later zitten besturen van SSS en SV, en ik als fractievoorzitter van de gecombineerde fractie bij elkaar om een besluit te nemen. We zitten bij mij in de woonkamer boven de winkel. Detta en de meiden zijn er niet, zodat we alle ruimte hebben. Ik schenk koffie en Sjoukje en Sjors van ons bestuur proberen met wat anekdotes het ijs te breken bij het bestuur van SV. Dat valt nog niet mee, er kan geen lachje af. Het bestuur lijkt erg gespannen. Ik zet een rustig klassiek achtergrondmuziekje op.

John en Karel, de kandidaten voor de wethouderspost zijn vanavond uiteraard niet aanwezig, zodat we vrijuit over hen kunnen spreken. Onze voorzitter Sjoukje neemt het woord en legt uit waarom ons bestuur en onze fractie een voorkeur hebben voor John. Niet omdat hij nu eenmaal van onze “bloedgroep” is binnen de combinatie, maar op basis van een aantal objectieve aspecten. Ze gaat uitvoerig in op de verschillen tussen beide kandidaten en legt uit, met plussen en minnen, waarom de balans voor ons bestuur doorslaat in de richting van John. Voorzitter Fred Oostenrijk en secretaris Kees Thijm van het bestuur van Solingen Vooruit kijken stilletjes voor zich uit, alsof het verhaal van Sjoukje hen niet echt boeit. Dan schraapt Fred zijn keel en zegt: ”Ja, dat ziet er allemaal wel prachtig en mooi uit van die John van jullie, maar feit is dat ie gewoon niet te vertrouwen is. Hij heeft de boel bedonderd door stiekem te gaan onderhandelen met de gevestigde orde.”  Sjoukje zegt:” Dat is een mening die je mag hebben, maar het gaat hier nu over de selectie van onze gezamenlijke wethouder op basis van feiten, geen meningen.” Dan neemt Kees Thijm het woord: “Ok, jullie willen feiten. We hebben onze advocaat onderzoek laten doen naar John, en ons is gebleken dat hij geen wethouder kan worden omdat hij strafbaar gehandeld heeft.” Ik verslik me in mijn koffie. Wat gebeurt hier? In plaats van hun eigen kandidaat te verkopen probeert Solingen Vooruit onze kandidaat naar beneden te halen. Sjoukje, die pas is aangetreden als partijvoorzitter, kijkt met grote ogen en samengeperste lippen richting Kees. Ons bestuurslid Sjors Veratio kijkt ook alsof hij het in Köln hoort donderen. “Vertel”, zegt Sjoukje scherp, terwijl ze zich voorover buigt over de tafel, “Wat hebben jullie dan gevonden over John?” Fred en Kees van Solingen Vooruit schuifelen op hun stoel en willen eerst niets zeggen. “Onze advocaat heeft een rapport waar alles in staat, dat kunnen we opsturen.” Ik vraag het woord als fractievoorzitter namens de gecombineerde fractie: ”De tijd dringt wel mensen, de gemeenteraad wil over twee weken de wethouders installeren, dus we moeten dan wel weten waar we het over hebben. Ik had er op gerekend dat we nú een besluit zouden nemen. Als we er niet uitkomen, moet de fractie maar gaan stemmen. Maar daar wil ik helemaal niet naartoe, als er écht iets aan de hand is met onze John, dan horen we dat graag nu want dan kan John ook wat ons betreft afvallen.” Schoorvoetend pakt Kees Thijm een document uit zijn zwarte aktetas. Ik had verwacht een logo te zien van een gerenommeerd advocatenkantoor maar het blijkt een stuk te zijn van het administratiekantoor van één van de leden van Solingen Vooruit. Kees overhandigd mij het stuk. Sjoukje kijkt met me mee. Achter het schutblad zitten een aantal uitdraaien uit het Handelsregister van een aantal medische bedrijven waarvan John aandeelhouder is.  Van een drietal bedrijven zijn de jaarcijfers over 2011 nog niet gepubliceerd. Volgens onze advocaat is dat een strafbaar feit. “Advocaat, advocaat?” zegt Sjors:” Ik zie alleen maar uitdraaien met een kaft van een administratiekantoor.” Fred en Kees leunen achterover zonder iets te zeggen. “Hebben jullie anders nog iets, of is dit het?” vraagt Sjoukje. “Nee, dit vinden wij ernstig genoeg. “ zegt Fred. Kees zegt nog stamelend dat ze een advocaat gebeld hebben hierover. Ik voel mijn bloeddruk stijgen, mijn verbijstering slaat om in boosheid. Toevallig weet ik hier iets van omdat ook ik ooit een keer te maken had met late deponering van jaarcijfers: ”Het te laat deponeren van cijfers is alleen strafbaar als anderen daar nadeel van hebben en aangifte gedaan hebben. Wie zegt dat daarvan sprake is in dit geval? John kan gewoon toestemming hebben voor uitstel, dit zegt helemaal niets. Ik vind dit nog al aantijging richting John. En dat jullie dit nu aangrijpen om jullie kandidaat Karel als wethouder te promoten…” Sjoukje geeft me een harde schop onder de tafel door, kijkt me waarschuwend aan en zegt: ”We gaan de stukken bestuderen, morgen moeten we weer bij elkaar komen, dit is spoed en heeft topprioriteit.”

Door Johan Weeber


Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl